Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Vizuální příznaky můžou být funkční nebo disociativní. Poměrně běžné jsou následující příznaky:

 

Rozmazané vidění

Lidé si obvykle stěžují, že se jim střídavě „rozmazává“ vidění a že musí zkroutit oko, aby se vše vrátilo do normálního stavu. Někdy může dojít i k dvojímu vidění. Příznak je často způsoben „konvergenční křečí“. Dochází k ní, když se jedno z očí příliš aktivně stáčí směrem k nosu. Konvergence (sbíhavost) je normální oční pohyb, ale někdy se může stát hyperaktivním u pacientů s funkčními příznaky.

 

Přecitlivělost na světlo (Fotofobie)

Běžně se vyskytuje u osob se syndromem chronické únavy. Rovněž se může projevit u osob s funkční slabostí a senzorickými příznaky. Zvýšená citlivost na světlo se často projevuje na stejně straně jako slabost. Silné světlo dokonce může slabost zhoršit.

 

Přirozenou reakcí na tento příznak je často nošení tmavých brýlí. Potíž je v tom, že pak jsou oči na světlo ještě citlivější. Nejlepší přístup k přecitlivělosti na světlo je postupně v průběhu času vystavovat oči silnějšímu světlu. Může si to vynutit velmi povlovný postup.

 

Snížené vidění

Vzácnější bývá značná ztráta vidění u jednoho oka nebo i u obou. Někdy lidé nevidí vůbec nic. V takové situaci se diagnóza funkční slepoty stanoví na na základě testů, které prokáží, že zornice reagují normálně, oči reagují na pohybový podnět a všechny části mozku související s viděním jsou netknuté.

 

Klinické nálezy můžou u lidí s vizuálním funkčními příznaky při testování vizuálního pole zjistit „vadu tubulárního pole“ nebo spirálovité pole (viz. obrázek naproti).

 

„Sněžení“ a  přetrvávání vizuálního vjemu

Někdy lidé ve svém vidění zaznamenají efekt „sněžení“. Může být následkem oční nebo mozkové poruchy, ale také se může jednat o normální jev. Dívá-li se někdo proti zářivému pozadí,  může mu připadat, že vnímá trochu rozmazaně a „staticky“, s pocitem, že se věci pohybují kolem něho. U některých lidí to přetrvává, protože se na to zaměří. Normálně mozek tyto přídatné vizuální informace zablokuje. Může pomoci, když pochopíte, o co se jedná, a také že se to zlepší, čím menší pozornost k tomu upnete.

 

Lidé si také někdy uvědomí přetrvávání vizuálních obrazů, zvláště poté, co se na něco upřeně dívají nebo když se snaží sledovat rychle se pohybující předmět. Podobně jako vizuální sněžení je nejdůležitější vyloučit neurologickou nebo oftalmologickou příčinu, ale může se to vyskytnout, stejně jako vizuální sníh, i jako příznak bez neurologického onemocnění. Je způsobeno stejnou poruchou normálního „filtračního“ mechanismu v mozku, který blokuje nadbytečné vizuální informace.

 

spiral fields

Trubicové vidění je známkou funkční poruchy zraku

"Spirálové zorné pole" zjištěné při formálním vyšetření zorného pole a může být známkou funkční poruchy zraku

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Vizuální příznaky

tubular fields[1]