Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

 

Závrať je běžný neurologický příznak. Nemusí však být snadné ji lékaři dobře popsat.

 

Situaci usnadní rozdělení příznaků závrati do následujících typů:

 

1. Pocit, že omdlíte – pokud jste někdy omdleli, víte, co to je! Pokud ne, může vám to připadat jako zcela nový pocit. Obvykle se to přihodí, když stojíte nebo právě jste se vzpřímil. Je to pocit, že se vám točí hlava, někdy s návalem hluku nebo hučení v uších, rozmazaným viděním a často i nevolností. Lékaři tento pocit nazývají presynkopa. Pokud někdo opravdu omdlí, označují to za synkopu.

K příčinám patří příliš rychlé vzpřímení se, bolestivé podněty (jako odběr krve nebo pobyt u zubaře). Je větší pravděpodobnost, že se to přihodí v místě, kde je horko nebo při jídle. Muži jsou k tomu zvláště náchylní při močení ve stoje (především uprostřed noci).

Pocity na omdlení se také můžou vyskytnout při příiš rychlém nebo hlubokém dýchání. To se může objevit při panickém záchvatu, ale i jako samostatný dlouhodobější problém. Obvykle se mu říká hyperventilace.

Presynkopa sice není funkční příznak, ale stojí za to ji znát, neboť může spustit další funkční příznaky.

 

2. Pocit, že se pohybujete – Lidé tak popisují pocit, že se pohybují, i když jsou v klidu. Může jít o krouživý rotační pohyb nebo o houpání, jako na lodi. Lékařský termín zní vertigo.

Vertigo má mnoho příčin. Nejběžnější souvisí s potížemi ve strukturách v uchu, nazývanými polokruhové kanálky, které udržují rovnováhu. V každém uchu máme sestavu polokruhových kanálků.

Stává se, že se v nich usadí drobná smítka a vyvolají vertigo.

Vertigo rovněž může být také způsobeno migrénou.

Vertigo není funkční příznak, ale je užitečné je znát, podobně jako presynkopu. U některých pacientů se rozvine vertigo, které pak může spustit další funkční příznaky.

Vertigo velmi často u postiženého vyvolá úzkost.

 

Pacienti trpcící vertigem si často vytvoří averzi k pohybování hlavou, protože tyto pohyby vedou k závrati. Potíž je v tom, že čím více se varují pohybů hlavou, tím je pravděpodobnější, že jim zatuhne šíje, což zase může vést k bolesti hlavy.

 

Často se tak u pacientů rozvine kombinace bolesti šíje, hlavy a závratě, která mohla být spuštěna vertigem a přetrvává, ačkoliv původní vertigo odeznělo. Viz níže.

 

3. Pocit , že jste „mimo“. Může jít o disociaci, pocit, že jste někde daleko nebo odpoutaný, buď od svého okolí, nebo od vlastního těla. Podrobný popis se nachází na naší stránce o disociaci.

Pacienti můžou trpět jedním nebo i několika typy závratě. Někdy, zvláště ti, kteří jsou postiženi únavou, popisují ještě vágnější příznaky, jako „mlha v hlavě“ nebo „vatová hlava“.

Tak se mírná závrať, vertigo, bolesti šíje a hlavy navzájem můžou zhoršovat.

 

Jakékoli forma závrati, kterou zhoršuje každý pohyb šíje, může vést k bolesti šíje. Často se to děje v začarovaném kruhu, jak jsme to popsali výše. Naše diagramy tento problém znázorňují.

A když do té směsi přidáte starosti, všechno se ještě zhorší...

 

ALE... situaci lze napravit, když se blíže podíváme na snahu vyhýbat se pohybům šíje a na zcitlivělost středního ucha na pohyb. Lze toho dosáhnout takzvanými vestibulárními cviky, které povzbuzují pohyby šíje a očí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Závrať

Snímek5 Snímek1 Snímek6