Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Pocit únavy je zcela běžný příznak u pacientů s funkčními neurologickými příznaky. Navzdory mnoha dalším zjevnějším příznakům lidé často tvrdí, že právě únava a vyčerpanost jsou pro ně v životě hlavní překážkou.

 

O únavě je v této situaci možné uvažovat jako o dalším příznaku, který souvisí s fungováním nervové soustavy.

 

Když se objeví únava:

• bez dalších neurologických příznaků,

• trvá déle než šest měsíců,

• není vyvolaná nějakým zjistitelným zdravotním či neurologickým stavem, a pak je na místě mluvit o chronickém únavovém syndromu.

 

Chronický únavový syndrom byl uznán za skutečnou nemoc nejvyššimi zdravotnickými úřady v Anglii/Wallesu a Skotsku (odkaz)

 

Tyto stránky si nekladou za cíl podrobně zkoumat chronický únavový syndrom.

 

Únava se může projevit jako součást úzkosti či deprese, je však třeba zdůraznit, že nemusíte být úzkostný ani depresivní a přesto můžete cítit trvalou těžkou únavu.

 

Mnohé ze zásad léčení chronický únavový syndrom ověřené při klinických zkouškách by nicméně asi byly účinné i u pacientů s funkčními neurologickými příznaky.

 

Pacientům s touto diagnózou se nabízejí některé užitečné prostředky. Pokud byste tomuto problému chtěli lépe porozumět nebo se rádi naučili praktickým postupům, jak zvládat únavu, můžu vám doporučit následující knihu, dostupnou on-line: Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME) (The Facts)  by Frankie Campling, Michael Sharpe. Oxford University Press

 

Na NHS Direct najdete další informace

 

 

http://www.nhs.uk/Conditions/Chronic-fatigue-syndrome/Pages/Introduction.aspx

 

Služby pro pacienty s CFS/ME mají plno nedostatků. Přesto však můžou být lepší než služby poskytované lidem s funkčními neurologickými příznaky. Možná se u vašeho lékaře pokusíte zjistit, kde se u vás léčí CFS/ME, jako možnou cestu k léčení vašich dalších příznaků

cfs book

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Únava