Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Pacienti s funkčními neurologickými příznaky můžou trpět příznaky, které postihují obličej. Jsou mnohem běžnější, než se myslelo i před 10 nebo 15 lety, ačkoliv už jsou známé po více než století.

 

Funkční faciální křeč / Dystonie

 

Nejběžnější typ funkčního příznaku v obličeji je křeč svalů okolo jednoho oka nebo v dolní polovině obličeje.

Typická funkční křeč se objevuje epizodicky a postihuje jednu polovinu obličeje. Svaly okolo oka (zvané orbicularis oculis) zasáhne křeč, která vede k zúžení  očního otvoru  provázenému poklesem obočí na postižené straně (viz obrázek dole).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud funkční obličejová křeč postihne dolní část obličeje, ústní koutek může zůstat stažený dolů a někdy je

čelist přetažena výše (viz obrázky Lucy). Ústa jsou stažena dolů křečí svalu nazývaného platysma – je to sval, který máme pod kůží na přední straně krku.

 

Méně běžné je vytažení koutku úst směrem nahoru. Fotografie vpravo nahoře pochází z roku 1918 a zachycuje vojáka z První světové války, kterému šok z dělostřeleckého granátu způsobil faciální křeč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem vděčný Lucy za svolení k zveřejnění jejích fotografií na našich stránkách. V pořadu Inside Health vysílaném v říjnu na BBC Radio 4 si můžete poslechnout, jak Lucy popisuje své příznaky.

 

Obrázky ukazují, jak je Lucyina čelist tažena směrem nahoru k pravé straně úst. Navíc trpí na pravé straně křečí svalu platysma, která na téže straně stahuje dolů její ret.  

 

Klikněte níže na video s Lucy, která mluví o svém faciálním spasmu. Rovněž trpěla slabostí pravé paže a nohy. Můžete to shlédnout na stránce věnované funkční slabosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stažení úst směrem dolů může u postiženého vyvolat asymetrický vzhled, který je často chybně chápán jako slabost obličejového svalstva. Lékaři, kteří funkční faciální křeče neznají, mohou příznaky chápat jako příznaky mrtvice, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o problém způsobený nadměrnou svalovou činností a nikoli o problém s nedostatečnou svalovou aktivitou, který je typický pro mrtvici.

 

K funkční křeči v obličeji může dojít samostatně, také je však zcela běžné, že se současně s ní projeví některé z jiných příznaků uvedených na těchto stránkách, zvláště funkční slabost končetiny. Pokud se funkční slabost končetiny projeví, téměř vždy je to na téže straně jako faciální křeč, což je zajímavé pro  vědce, kteří se snaží poznat základ funkčních neurologických příznaků v mozku.

 

Epizody funkční obličejových křečí trvají minuty, mohou se však protáhnout na celé hodiny nebo, ve vzácných případech dokonce se mohou vyskytovat téměř trvale.

 

Někdy  může křeč zasáhnout i jazyk. Pokud k tomu dojde, vystrčený jazyk směřuje ke stejné straně jako křeč.

 

Videa, která najdete níže, byla zveřejněna s laskavým svolením Marii, která má obličejové spasmy nezvykle dlouho přetrvávající na pravé straně obličeje. Také mívá přechodné kratší křeče na levé straně, které mohou být vyvolány kontrakcemi obličejových svalů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria popisující přetrvávající křeče vpravo                              Záchvat křečí vlevo

 

 

Jak se stanoví diagnóza?

 

Důležité je, aby lékař stanovující diagnózu znal  další příčiny faciální křečí. Jeden z hlavních rozdílů spočívá v tom, že faciální křeč, vyvolaná níže uvedenými příčinami, obvykle trvá zcela krátce (tj. pouhé sekundy), zatímco při funkční faciální křeči nadměrná aktivita trvá minuty i déle. Jsou tu ještě další rozdíly, které zkušený neurolog může přezkoumat, jako podoba křeče, spouštěcí faktory a doprovodné příznaky.

Další situace vyvolávající křeč faciálních svalů, které NEJSOU klasifikovány jako funkční poruchy zahrnují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkční faciální slabost

 

Vyskytuje se zřídka. Jedna ze situací, kdy je možné se s ní setkat, je funkční  porucha řeči. Někteří pacienti zjistí, že při mluvení nedokážou správně zavírat ústa, což může být vykládáno jako slabost obličejového svalstva.

 

Funkční pokleslá nebo zavřená víčka (ptosis)

 

Při funkční obličejové křeči nebývá většinou postiženo samo víčko, navzdory nadměrné aktivitě svalů kolem oka. Někdy však k poklesnutí víčka, nazývanému ptosis, může dojít i následkem funkční neurologické poruchy. Stanovení této diagnózy vyžaduje zvláštní péči, neboť ptosis má mnoho příčin, jako jsou myasthenia gravis, ochablá kůže víček a nemoci mozku.

 

Někdy se víčka, místo toho aby zůstala ochablá jako při ptose,  příležitostně  zavírají a pacient je otevírá jen ztěžka. Zdaleka nejběžnější příčinou bývá stav nazývaný blefarospasmus, což je porucha hybnosti, která nesouvisí s funkčními poruchami. Tento příznak se však vzácněji může vyskytnout i jako funkční porucha.  Může  pak působit i značné omezení, neboť obě zavřená víčka nedovolují tímto příznakem postiženému člověku dobře vidět.

 

I zde má zásadní význam odborná připravenost lékaře seznámeného s projevy blefarospasmu.

 

Léčba funkční faciální křeče

 

Pro některé lidi je důležité vědět, že problém vyplývá spíše z nadměrné činnosti svalů než z jejich nedostatečnosti.

 

Rozpoznání spouštěčů jako je napínání svalů v obličeji nebo citlivost na světlo může u některých pacientů pomáhat.

 

Pokud je spouštěčem abnormálních pohybů „napínání“ obličejových svalů, může vás lákat se tomu vyhýbat. Místo toho by možná stálo za to pokusit se navodit napínání záměrně, aby se váš mozek zbavil „citlivosti“ na tento pohyb a vy jste nad ním získal kontrolu (a nebyl vystaven na milost náhodným epizodám).

 

Pokud je příčinou citlivost na světlo, mohlo by zase pomoci postupné vystavování oka silnějšímu světlu.

 

Zdá se, že na rozdíl od některých forem dystonie, botulotoxinové injekce při funkční faciální křeči nepomáhají.

 

Správné porozumění diagnóze u některých pacientů snad přispívá k „přeučením mozku“, který si vyvinul abnormální vzorce pohybů. (viz diagram dole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacientů s funkční faciální křečí obvykle nacházíme i další funkční příznaky, zejména funkční slabost končetin.    

 

 

LETÁK KE STAŽENÍ

Funkcní abnormální pohyby

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční křeče v obličeji / faciální spasmus

WW1 face Snapshot 3 (30-06-2013 22-18) Maria Snapshot 1 (30-06-2013 22-16) Maria tongue Snapshot 2 (30-06-2013 22-17) Pseudoptosis

Lékaři, kteří nejsou seznámeni s problematikou  funkčních obličejových spasmů je mohou interpretovat jako příznaky cévní mozkové příhody...

obrazky pro neurosymptoms