Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co jsou funkční senzorické příznaky?

 

Funkční senzorické příznaky popisují smyslové příznaky vyvolané v kterékoli části těla chybným fungováním nervové soustavy. Nejsou následkem poškození nebo onemocnění nervové soustavy.

 

Pacienti s funkčními senzorickými příznaky můžou zakusit následující:

 

1. Pocit změněného vnímání (čití) podél jedné strany těla (běžněji levé), které obvykle zahrnuje obličej, paži a nohu v různých kombinacích. Někdy bývá nazýván „hemisenzorický syndrom“. Dost běžná je porucha čití omezená na obličej.

 

2. Pocit, že končetina k nim prostě nepatří nebo není jejich „částí“.

 

3. Prchavé vjemy – včetně cukání/záškuby, pocity brnění, pocit elektrického výboje.

 

4. Senzorické příznaky někdy jsou doprovázeny vizuálními příznaky, včetně chvilkově rozmazaného, zdvojeného a oslabeného vidění  a slabostí (viz. „Slabost“) na stejné straně těla.

 

Pro pacienta a lékaře tyto příznaky mohou být velmi znepokojivé. Začnete si říkat, zda nejsou způsobené  cévní mozkovou příhodou (mrtvicí) nebo roztroušenou sklerózou.

 

Funkční senzorické příznaky však  nejsou vyvolány poškozením nervové soustavy, což znamená, že se můžou zlepšovat nebo dokonce úplně zmizet. U osob s funkčními senzorické příznaky jsou totiž všechny části nervové soustavy zachovány, pouze nefungují správně, takže váš mozek nedostává informace normálním způsobem.

 

Jak se stanoví diagnóza?

 

Diagnózu funkčních senzorických příznaků obvykle stanoví neurolog.

 

Po rozhovoru s vámi a prohlídce může lékař vaše příznaky určit jako typické senzorické funkční příznaky. Při prohlídce může zjistit, že cit v postižené části těla je snížený. Se senzorickou poruchou může souviset i lehká slabost. Podoba této slabosti a výsledek odborných testů pomůže lékaři stanovit pozitivní diagnózu vašeho stavu.

 

Normální zobrazení a testy usnadní stanovení diagnózy, obvykle ji však určí neurolog při první návštěvě.

 

Takže si to všecko vymýšlím?

 

Odpověď zní „ne“, ale klikněte výše na „Vymýšlím si to?“ pro další informace.

 

Jak dochází k smyslovým funkčním příznakům?

 

K senzorickým funkčním příznakům dochází u různých lidí z různých příčin. Jde o příčiny velmi podobné těm, které vyvolávají funkční slabost. Mezi ně patří

 

1. Po úrazu/ s bolestmi Lidé se zdají zvláště náchylní k senzorickým funkčním příznakům po tělesném úrazu nebo pokud mají značné bolesti. Studie pacientů trpících chronickou bolestí ukazují, že nečekané senzorické funkční poruchy (obvykle zasahující jednu polovici těla) jsou dost běžné. Senzorické funkční příznaky se objevují jako součást stavu nazývaného komplexní regionální bolestivý syndrom typu 1. Klikněte na odkaz pro další informace.

 

2. S hyperventilacísenzorické funkční příznaky se navíc často vyskytují spolu s příznaky závratě a přerývaného dechu. Studie provedené s dobrovolníky ukázaly, že pokud požádáte 100 osob, aby po jistou dobu zrychleně dýchaly (hyperventilovaly), u většiny z nich se projeví senzorické příznaky. Obvykle spočívají v brnění v prstech a okolo úst.  Soudí se, že je to následkem působení snížené hladiny oxidu uhličitého na nervová zakončení, k němuž dochází při hyperventilaci.

U malé části dobrovolníků však hyperventilace snižuje citlivost podél jedné strany těla.

 

3. Nemoc provázená velkou únavou nebo odpočinek na lůžkusenzorické příznaky se pozvolna můžou vyvinout u osob trpících velkou únavou nebo vyčerpáním. U některých pacientů může  tyto příznaky vyvolat nadmíra odpočinku. V této situaci může jít o překryv s chronickým únavovým syndromem. Klikněte na odkaz  pro další informace.

 

4. Po disociativní epizodě /panickém záchvatuK senzorickým funkčním příznakům jako je snížená citlivost a brnění často dochází spolu s jinými příznaky jako je závrať a disociace (pocit, že věci kolem vás jsou vzdálené nebo odtržené). Disociace je trochu jako trans a je popsána na našich stránkách na jiném místě. Tyto epizody někdy vyvolávají velký strach, zvláště když nastanou zčista jasna a mohou vést k panickému záchvatu. Po odeznění panického záchvatu můžou zůstavit pocit, že jedna polovina těla „není v pořádku“, možná s pocitem tíhy nebo brnění.  

 

4. Migréna – Někteří lidé trpící migrénou zažívají senzorické příznaky jako součást záchvatu. Pacienti se senzorickými funkčními příznaky někdy popisují záchvat, připomínající migrénu,   po němž smyslové funkční příznaky zůstanou trvalé. V těchto případech je migréna spouštěčem senzorických funkčních příznaků.

 

5. Bez zjevné příčiny – nemusí být zjevné, co je vyvolalo, tak jako u některých lidí trpících migrénou k ní dochází pouze, když jsou unavení a vystresovaní, zatímco jiné postihuje zcela bez příčiny.

Tento obrázek je z 19. století a ukazuje pacienta se sensorickými příznaky na jedné polovině těla.

Hemi

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční  senzorické příznaky