Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Pokud jste tyto stránky ještě nečetl, možná bude užitečné se s nimi seznámit předtím, než se pustíte do:

 

Příčiny – Co vyvolává funkční příznaky?

 

Všechno jenom v hlavě? – Jsou funkční příznaky „vymyšlené“?

 

Pacienti s funkčními příznaky jsou někdy velmi frustrovaní, protože postrádají nějaké viditelné léčení svého stavu. Chybění snadného léčení je někdy jeden z důvodů, proč pacienti zpochybňují diagnózu.

 

A i tehdy, když pacient důvěřuje diagnóze, může pro něj být frustrující, že tu není „rychlá náprava“ nebo medikace, která zase všechno dá do pořádku.

 

Na funkční příznaky žádná rychlá náprava neexistuje, jsou tu ale „pomalé nápravy“, které časem a s úsilím dokážou omezit nepříjemné příznaky a umožní vám se cítit lépe.

 

Pacienti, jejichž stav se zlepšuje, říkají, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro uzdravení je skutečnost, že poskytnuté diagnóze a vysvětlení dobře porozuměli – možná ne bezprostředně, ale postupně určitě.

 

Jako klíčová součást vysvětlení se jeví:

 

1. Máte něco běžného – nejste žádný podivín.

 

2. Máte něco skutečného – nevymýšlíte si to.

 

3. Máte příznaky, které jsou potenciálně vratné.

 

4. Není to vaše chyba,  že máte tyto příynaky

 

5. Ale také se budete muset sám snažit o zlepšení.

 

Pokud vám lékař poslal zprávu o vyšetření, přečtěte si ji a snažte se ji pochopit. Četba těchto webových stránek vám možná usnadní lépe porozumět vašemu stavu.

 

Pokud dospějete do bodu, kdy vám začne připadat, že diagnóza dává smysl, a přestanete myslet na možné jiné diagnózy, uvědomíte si, že totéž trápí spoustu jiných lidí a tedy jde o něco, z čeho se můžete vyléčit, je to dobrý začátek léčení.

 

 

Dalsí Zpet

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Porozumět vašemu onemocnění