Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co byste o svých příznacích měl svěřit v rodině a v zaměstnání?

 

Může být dost těžké sám dokázat správně pochopit, co funkční příznaky jsou, natož pak to vysvětlovat druhým.

 

Pokud vás ale trápí něco jako slabá noha a lidé slyší, že „testy jsou normální“, bohužel to nemusí přijímat s pochopením a dokonce můžou začít pochybovat, jestli opravdu takové příznaky máte.

 

Pro vás jako pacienta to může být obrovská potíž. Víte, že vaše příznaky jsou skutečné, že ztrácíte vládu nad svým tělem. Představa, že vám to někdo nechce věřit, to celé může ještě zhoršit.

 

Stojí za to se zamyslet, jak to vysvětlíte přátelům, rodině a zaměstnavatelům.

 

Můžete k tomu přistoupit pragmaticky:

 

1. Pokuste se to celé vysvětlit blízkým přátelům a rodině. Třeba už si o vás začali dělat velké starosti a mysleli si, že máte roztroušenou sklerózu nebo epilepsii. Pokud se jejich znepokojení zmírní, může to nakonec přispět k tomu, abyste se ohledně svého stavu cítil trochu nadějně. Třeba vám pomůžou o něm zjistit více nebo vás povzbudí v léčbě.

 

Můžete je pobídnout, ať si přečtou tyto webové stránky.

 

2. Zvědavé šťoury by měla dokázat umlčet třeba odpověď: „Chodím k neurologovi a doufejme, že se to brzy zlepší!“

 

3. Zaměstnavateli / poskytovateli dávek / pojišťovnám – podle okolností možná svému zaměstnavateli musíte o svém stavu povědět, zvláště pokud jste po nějaký čas nemohli pracovat. Možná na takovou informaci nemá nárok a bude potřebovat váš souhlas.

 

I pro ně může četba této webové stránky být přínosem.

 

Vaším hlavním problémem může být únava. V tom případě označení problému jako „chronický bolestivý únavový syndrom“ může pomoci jej přesněji definovat.

 

Pokud je vaším hlavním problémem bolest, jeho označení jako „chronická bolest s funkčními neurologickými příznaky“ jej může pomoc definovat.

 

Pokud pouze máte příznaky jako slabost nebo výpadky vědomí, pak je označení „konverzní porucha“ oficiálním názvem, který může uznat pojišťovna nebo úřad poskytující dávky.

 

Konverzní porucha je psychiatrický termín. V tuto chvíli si možná povzdechnete nebo budete mít chuť něčím do počítače praštit. Nedělejte to, prosím. Místo toho si znovu přečtěte „Vymýšlím si to?“  

 

Konverzní porucha popisuje funkční a disociativní příznaky jako slabost, snížená citlivost, pohyby a výpadky vědomí. Zakládá se na Freudem ražené myšlence, že pacienti s těmito příznaky jsou ve stresu, jemuž se snaží ulevit jeho přeměnou v tělesné příznaky.

 

Jen málo badatelů, kteří se zabývají výzkumem těchto stavů, věří v platnost Freudových myšlenek a jejich platnost pro většinu pacientů sužovaných těmito příznaky.

 

Termín je však uznán a možná ho budete v oficiálních dokumentech muset používat.

 

 

Next Back

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Rodina a zaměstnání.