Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Nejběžnější řečové a polykací funkční příznaky jsou:

 

Rozmazaná řeč – obvykle popisovaná jako rozmazaný, rozšumlovaný způsob mluvení, který někdy je normální a jindy není. Může znít trochu „opilecky“, ačkoliv jste nic nepil. Obvykle se zhoršuje s rostoucí únavou. Váš neurolog bude u tohoto příznaku často zvažovat diagnózu myasthenie gravis, ovšem někdy se vyskytuje jako funkční příznak.

 

Koktavá  řeč – lidé, kterým se to nikdy předtím nestalo, můžou zažít koktání podobné získanému koktání. Řeč může být váhavá, často s přeryvy uprostřed slov spíše než na jejcih zakončení. Případně se může vyskytnout „telegrafický“ způsob řeči, při němž se ve větách vynechávají spojky a jiná pomocná slůvka.

 

Potíže s hledáním správného slova – vlastně jde mnohem více o „potíž s myšlením“ (kognitivní příznak), než o příznak řečový. Může se vám stát, že:

 

o Hledáte správné slovo a ne a ne ho najít

o Popletete slova ve větě

o Slova vyslovíte nesprávně, nebo jako „nonsensová“ slova

 

Šeptavá / Chraptivá mluva – zní podobně jako při ochraptělosti nebo bolení v krku (laryngitidě), není však způsobena bolestí v krku nebo jinou zjevnou poruchou na hlasivkách a trvá mnohem déle. Často je nazývána funkční dysfonie. Obvykle ji vyšetřuje otorhinolaryngolog, který zjišťuje možnou jednoznačnou příčinu. Může se objevovat a opět mizet a někdy ji může spustit prudký zánět hrtanu, kdy hlasivky po odeznění virózy „zapomenou správně fungovat“.

 

Někdy lidé úplně ztratí schopnost mluvit, což označujeme za funkční afonii.

 

Jiný méně běžný funkční problém řeči je nazýván syndrom cizího přízvuku. Příčinou můžou být různé neurologické stavy, někdy se může jednat o funkční neurologický příznak. Pro zájemce je k dispozici stránka na facebooku.

 

 

Problémy s polykáním – pokud má někdo v rámci funkčních příznaků problémy s polykáním, obvykle má pocit, jako kdyby mu něco vězelo v horní části hrdla. Může s to objevovat, i když nic nepolyká, ale také to může polykání ztěžovat. Tento příznak je často nazýván globus či globusová faryngitida. Obvykle jej vyšetřuje otorhinolaryngolog, který ověří možnou identifikovatelnou příčinu.

 

Jak to, že mám normální testy?

Při těchto řečových a polykacích problémech jsou všechny části nervové soustavy na svém místě, pouze někdy nefungují správně. Lékař vám stanoví tuto diagnózu po tom, co si vyslechne jaké máte obtíže a vyšetří vás.. Běžná zobrazovací vyšetření a testy usnadní stanovení diagnózy, většinou ji však při první návštěvě musí určit neurolog (nebo v případě funkční dysfonie otorinolaryngolog).

 

Takže si to všecko vymýšlím?

Odpověď zní „ne“, ale pro další vysvětlení si klikněte na „Vymýšlím si to?“

 

 

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční poruchy řeči polykání