Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

Hemi

Příčiny / Mechanismy

Proč k tomu došlo?...

Z jakých příčin mohlo dojít k změnám nervové soustavy, popsaným na předešlé stránce?

Zdá se, že existuje řada potenciálních důvodů, proč se někdo může stát citlivým k tomu, že ho postihnou funkční příznaky. Lze je rozdělit na

Predispoziční faktory: věci, které ses staly před tím, než příznaky začaly

Precipitační faktory: věci, k nimž došlo v době rozvoje příznaků

Udržující faktory: věci, k nimž došlo po nástupu příznaků

Může jít o faktory

Biologické: např. existuje pravděpodobně genetická náchylnost k rozvoji těchto příznaků

Psychologické: např. když si děláte starost, že bolest hlavy možná způsobuje nádor, bolest to ještě zhoršuje

Společenské: např. když vás práce netěší a šéf se k vám nechová dobře, budete mít sklon se cítit hůře.

Nazýváme to „biopsychosociální model nemoci“. Neplatí to pouze pro funkční příznaky. Každá nemoc má psychologický a společenský rozměr. Jedinec s roztroušenou sklerózou, který se cítí bídně nebo má spoustu dluhů , spíše bude zakoušet horší příznaky než někdo jiný s roztroušenou sklerózou, který se necítí nešťastný a není ani jinak vystresovaný

Naše modely příčin funkčních příznaků jsou stále neúplné. Mnohé z faktorů, které se zdají relevantní, platí i pro mnohé další příznaky.

Často zůstává nejasné, proč se u někoho s podobnou náchylností projeví např. právě slabost na jedné straně těla nebo se vyvine třes.

Některé myšlenky o možných příčinách výskytu podobných individuálních příznaků jsem uvedl na příslušných stránkách (viz slabost, senzorické příznaky, záchvaty, poruchy hybnosti).

Tabulka níže ukazuje některé možné faktory, které jsou relevantní pro rozvinutí funkčních příznaků. Nezapomínejte však na obrovské rozdíly mezi jednotlivci, pokud jde o důležitost těchto faktorů. U některých lidí hraje značnou úlohu více faktorů současně. U jiných jde pouze o jeden nebo dva.

Jedno je však třeba zdůraznit :

NEMUSÍ VÁS TRÁPIT STRES, DEPRESE NEBO ÚZKOST, ABY SE U VÁS ROZVINULY FUNKČNÍ PŘÍZNAKY

NEMUSEL/A JSTE MÍT NEŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ, ABY SE U VÁS ROZVINULY FUNKČNÍ PŘÍZNAKY

U mnohých pacientů můžou způsobit zranitelnost právě tyto faktory, je tu ale mnoho jiných pacientů, u nichž to neplatí. Lékaři se mýlí, domnívají-li se, že tu podobné faktory musí být.

Pokud jste v minulosti měl/a negativní zážitky, může vás přepadnout beznadějný pocit, že „poškození je nenapravitelné“. Určitě to ale neplatí. Léčba se obecně soustředí na faktory, které vaši nemoc jen prodlužují.

Možná si prohlédnete tabulku, zvážíte své vlastní osobní rizikové faktory a zda by se s nimi nedalo něco dělat.

Přečtěte si více o individuálních příbězích.

Biologické Psychologické Sociální
Predispoziční Genetické faktory Strukturální onemocnění Osobnostní rysy Deprese / Úzkost Negativní zkušenosti
Precipitační Tělesné poranění/ nemoc Akutní disociace Obavy/ pozornost soustěděná na tělesné příznaky Stresující životní události
Udržující Změny ve fungování Změny ve fungování nervové soustavy/ Drobné neuroendokrinologické změny Starost ohledně příčin/Snaha vyhnout se vyvolání příznaků/Vztek / Frustrace/Deprese Nikdo mi to nevěří/Stigma „nediagnostikované“ nemoci/ Ztráta práce/nezávilých příjmů