Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Pokud máte potíže, je zcela přirozené se tázat „Proč se to stalo?“

U funkčních příznaků však je důležité neplést si otázku „

“ s otázkou „Co se v mém těle porouchalo a vyvolalo příznaky?“

Jsou to dvě samostatné otázky a jsou na dvě rozdílné odpovědi.

 

Jak se to stalo?

 

Podívejme se nejprve na druhou otázku – „Co se v mém těle porouchalo a vyvolalo příznaky?“ nebo „Jak dojde k příznakům?“

U všech funkčních příznaků popsaných na našich stránkách zní základní odpověď, že došlo k poruše ve fungování nervové soustavy.

U příznaků jako slabost a abnormální pohyby jde o problém ve způsobu, jímž mozek posílá tělu signály.

U příznaků jako je snížení citlivosti a bolest jde o problém ve způsobu, jímž mozek od těla přijímá signály.

Při disociativních záchvatech nebo disociativních příznacích se mozek nachází ve stavu podobném transu, tak trochu jako při hypnóze.

Postupně začínáme lépe rozumět složitostem všech poruch nervové soustavy u pacientů s funkčními příznaky, především chronickou bolestí.

Funkční skenování mozku ukazuje, které části mozku jsou aktivní nebo nedostatečně aktivní, když se u pacientů objeví příznaky. Obrázek naproti kupř. ukazuje změny v mozku u pacientů s funkční slabostí.

U chronické bolesti víme, že v nervové soustavě probíhají mnohé změny, které nelze normálním skenováním zachytit. Tyto změny se odehrávají na úrovni nervových zakončeních v míše a pravděpodobně nejvýrazněji v mozku.

V nervové soustavě probíhá řada procesů, které se chovají jako malé knoflíky regulující hlasitost/sílu zvuku. Při chronické bolesti se tyto knoflíky nastaví tak, že zvýší pacientovu citlivost na bolest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále ještě příliš dobře nevíme, co se porouchá v nervové soustavě a vyvolá funkční příznaky, není to však úplná záhada.

U mnoha jiných neurologických onemocnění můžete problém vidět, buďto na skeneru, jako například roztroušenou sklerózu, nebo pod mikroskopem, jako Parkinsonovu nemoc.

Pacienti s funkčími příznaky nemají poškozenou nervovou soustavu, takže nepřekvapuje, že to nelze na skenu vidět. Nervová soustava ale nefunguje správně.

Kdybyste byli počítač, měli byste spíše problém se softwarem než s hardwarem. Pokud v počítači máte poškozený software, může počítač padat nebo pracuje příliš pomalu. Problém nevyřešíte, když počítač otevřete a podíváte se na komponenty.  Rentgenový snímek počítače by vám také nic neukázal.

Musel byste to řešit přeprogramováním počítače po zjištění, které programy způsobily poruchu.

Lidské bytosti jsou samozřejmě mnohem složitější než počítače. Našimi programy jsou myšlenky, chování, vněmy a emoce.

 

Dostáváme se tak k dalšímu oddílu, v němž se částečně popisuje, co může člověka vystavit nebezpečí, že se u něj projeví funkční příznaky...

Figure 1 - Contralateral hypoactivation Vuilleimie

Zobrazovací metody nám začínají ukazovat, jak nervový systém pacientů s funkčními a disociativními příznaky nefunguje správně.

 

Tento obrázek ukazuje snímek ve SPECTu pacientů s funční slabostí a senzorickými příznaky na jedné straně těla. Snímky ukazují, že když měli  tyto příznaky, část mozku na opačné straně nefungovala správně (ukázáno žlutě).

 

Tento typ zobrazení ukazuje, že nervový systém u těchto onemocnění nefunguje správně . To ovšem neznamená, že s ním nemůžete nic dělat.

 

Obrázek převzat z Vuilleimier et al. Brain 2001

volume knob Dalsi stranka

Příčiny/Mechanismy

Klikněte zde a přečtěte si proč se příznaky mohly objevit.

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

..Je to jako mít problém se  softwarem spíš než s hardwarem. ...