Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Následují příběhy pacientů, kteří sami napsali své příběhy pro tyto webové stránky. Laskavě souhlasili s jejich vystavením, protože doufají, že mohou pomoci ostatním porozumět vlastním příznakům. Jejich osobní údaje jsou skryty.

 

1 - Ian – Bolesti hlavy, závratě a senzorické příznaky

 

Ianovy dva dopisy mluví samy za sebe. Klikněte tlačítka dole a přečtěte si je.

 

 

 

 

 

 

První dopis napsal, když byl opravdu zoufalý kvůli stupňujícím se neurologickým příznakům.

Navštívil dva neurology, často konzultoval s praktickým lékařem a  opakovaně byl i na pohotovosti, nicéně jeho příznaky se zhoršovaly. Po řadu měsíců se necítil dost dobře na to, aby mohl pracovat.

 

Druhý dopis napsal poté, co obdržel jiné vysvětlení svých příznaků, které mu pomohlo jim porozumět.

 

Nyní opět pracuje a je bez obtíží.

 

 

2- Anna - Třes, záškuby, porucha chůze

 

Anna se jednou ráno probudila s třesem hlavy. Začala být  nejistá na nohou a objevily se problémy s chůzí.

 

 

 

 

 

 

Naštěstí byla relativně rychle schopná najít způsob, jak získat nad příznaky kontrolu.

 

 

 

3 - Mary - Výpadky / Disociativní záchvaty

 

Mary trpěla výpadky vědomí po řadu let než se naučila určité techniky, jak tyto výpadky dostat pod kontrolu. Stejně jako mnoho pacientů s disociativními záchvaty, Maryiny výpadky vědomí byly zpočátku chybně diagnostikované jakok něco jiného. V jejím případě byly pokládané za mdloby.

 

 

 

 

 

 

4 - Helen -  Výpadky / Disociativní záchvaty

 

Helen trpěla záchvaty dva roky, než u ní začaslo docházet ke zlepšení.

 

 

 

 

 

 

5 - Debbie - slabost paže a bolest

 

Debbie popisue opakované epizody funkční slabosti horní končetiny a bolesti spojené a také obtíže, které měla s tím, aby její příznaky byly brané vážně.

 

 

 

 

 

 

6 - Ken - Slabost a disociativní záchvaty

 

Ken měl problémy s funkční slabostí, která nasedala na neurologický problém od dětství. Také měl chronický únavový syndrom a disociativní záchvaty.

 

 

 

 

 

7 - Marie - Slabost a problémy s pamětí

 

Marie měla opakované epizody slabosti spolu s poruchou paměti po řadu let. Ve svém příběhu popisuje frustraci z četných neurologických vyšetření. Dodatečně napsala příspěvek na stránku feedback (19. prosince 2010 v angličtině).

 

 

 

 

 

 

8 - Annette - Disociativní záchvaty

 

Annette popisuje disociativní záchvaty, které měla po řadu let. Její záchvaty nadále trvají.

 

 

 

 

 

9 - William - bolest ruky (complexní regionální bolest)

 

William trpěl přetrvávajícími bolestmi paže. Po stanovení diagnózy a správnou léčbou bolesti  byl schopen podstoupit fyzioterpaii, která mu pomohla ke zlepšení.

 

 

 

 

10. Sarah - Funkční slabost, bolest a další medicínské problémy

 

Sarah popisuje dosti běžný příběh. Zdravotní problém, v jejím případě  s ledvinami, spustil funkční příznak, které zahrnovaly levostrannou slabost a bolest. Po několika letech se svými příznaky nadále bojuje.

 

 

 

11. Irene - Funkční porucha hybnosti  (Fixní dystonie) , slabost, bolest a únava

 

Irene popisuje těžce invalidizující funkční neurologické příznaky, které jsou tak těžké, že je upoutaná na lůžko. I když u řady funkčních symtpomů není snadné dosáhnout zlepšení a u fixní dystonie to platí obvzvláště, mějte prosím na paměti, že je extrémně nezvyklé, aby fuknční příznaky byly takto těžké.

 

Irene popisuje častou zkušenost, kdy ze strany lékařů byla cítit nedůvěra a jak alespoň to, že zjistila co je s ní špatně jí přeneslo nějaký benefit, ačkoliv se její příznaky nezlepšily.

 

 

 

 

11. Philip - funkční slabost, která vedla k hospitalizaci

 

Philip měl nějaké jiné zdravotní problémy včetně rakoviny a byl přijat do nemocnice, protože byl invalidizován funkční slabostí.  

 

Jeho žena popisuje prostřednictvím série emailů, jak byla zjištěna diagnóza a jak se ní vyrovnali. Popisuje zlepšení během určité doby.

 

 

 

12. Gayle  - Funkční porucha hybnosti / slabost

 

Gayle popisuje jak se postupně ze zdravé aktivní osoby stala výrazně invalidizovanou pro rozvoj funkční poruchy hybnosti (fixní dystonie) a epizodické slabosti spojené s disociací.  Popisuje, jak prošla procesem, kdy na počátku byla v nevědomosti stran toho, co bylo špatně a jak se postupně učila obtíže obejít (do určité míry) a nyní lépe chápe svoje příznaky.

 

 

 

 

13. Claire  - Disociativní neepileptické záchvaty

 

Claire poslala svůj příběh pro stránku feedback. Popisuje jak překonávala četné záchvaty s pomocí svojí rodiny a psychiatra. Nyní již záchvaty nemá.

 

 

 

 

 

14. Vic - Bolest následovaná slabostí končetiny a dalšími příznaky

 

Vic popisuje, jak se u ní objevila bolest a narůstající slabost v kombinaci s řadou dalších příznaků. Popisuje, jak se postupně zlepšovala s pomocí fyzioterapie od chvíle, kdy dostala správnou diagnózu.

Ian - pred Ian - po Anna - pribeh Mary - pribeh Helena - pribeh Debbie - pribeh Ken - pribeh

Děkuji všem, kteří přispěli. Jestli si myslíte, že by Váš příběh mohl někomu jinému pomoci, posím, kontaktujte mě pomocí stránky feedback.

Pokud nemůžete číst tyto stránky ve formátu pdf budete potřebovat  Acrobat Reader. 

 

Klikněte na obrázek dole a stáhněte ho.

adobereader Marie - pribeh Annette - pribeh William - pribeh Sarah - pribeh Irene - pribeh Philip - pribeh Gayle - pribeh 1. Claire - pribeh Gayle - pribeh 2. Vic - pribeh

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Příběhy