Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Funkční příznaky týkající se paměti a soustředění se často vyskytují souběžně s funkčními a disociativními příznaky.

 

Dochází k nim často spolu s poruchami spánku, únavou, úzkostí nebo depresí. Je však důležité vědět, že můžete mít potíže s pamětí a soustředěností i bez úzkosti nebo deprese.

 

Uvedeme nejčastější stížnosti na paměť. Mnohé z nich jsou zcela běžné, ale třeba k nim dochází častěji, než je běžné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako u všech funkčních příznaků, o tom, zda jsou či nejsou projevem neurologického onemocnění, může rozhodnout jen člověk, který ví, co způsobují.

 

Tento druh příznaků však často vůbec neukazuje na paměťový problém. Většinou je lze vysvětlit jako následek nedostatečné soustředěnosti nebo roztržitosti. Pokud se totiž nesoustředíte, třeba kvůli únavě, nebo protože nedáváte dost pozor, věci si nebudete pamatovat.

 

Takže zatímco jste byl zvyklý jít o patro výš a „udržet v hlavě“, kvůli čemu, teď to nedokážete, protože vám v soustředění brání bolest nebo únava nebo slabost v nohou.

 

Lidé, kteří si takových příznaků všímají, často mívali nadprůměrnou schopnost si věci pamatovat. Lidé, kteří vždy byli trochu roztržití, mají menší sklon je zaznamenat.

 

Někdy  podobné příznaky začnou vyvolávat vážné starosti, zvláště když je v rodině anamnéza demence nebo pokud je postižená osoba s demencí obeznámená.

 

Poruchy soustředění jsou zcela běžné u úzkosti a deprese, takže lze snadno sledovat, jak se v takové situaci rozvine začarovaný kruh příznaků.

 

Delší periody ztráty paměti / Disociativní ztráta paměti  

 

Pacienti s funkčními neurologickými příznaky někdy uvádějí dosti znepokojivé epizody ztráty paměti, např. pro celé odpoledne nebo celou cestu autem. Stává se to zvláště lidem s disociativními záchvaty, kteří si často nepamatují příznaky, které těsně záchvatu předcházely.

 

Ztráta paměti pro celý takový časový blok se nejspíše dá vysvětlit disociativní ztrátou paměti. Klikněte na disociativní příznaky pro více informací o obecném významu disociace

 

U disociativní ztráty paměti si osoba nedokáže na nic vzpomenout protože

 

• se během této doby se nacházela ve stavu podobném transu, nebo

 

• má potíže s přístupem k normálním obsahům paměti kvůli změně ve fungování mozku, jež je součástí funkční nebo disociativní nemoci.

 

„Šel jsem nahoru/do vedlejší místnosti a nemohl si vzpomenout, proč tam jsem“

 

„Pořád ztrácím peněženku/klíče“

 

„Ztratil jsem při rozhovoru niť.“

 

„Vůbec jsem si nedokázal vybavit celou cestu domů autem.“

 

„Vezmu si knížku a nepamatuju si ten kousek, který jsem právě přečetl.“

 

„Zapomínám jméno místa, kaj jse jel naprázdniny a co jsme každý den dělali.“

 

„Úplně jse zapomně jít na schůzku/ poslat někomu blahopřání k narozeninám.“

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční poruchy paměti a soustředění