Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Studie u pacientů s neurologickými funkčními příznaky prokázaly zvýšený výskyt funkčních příznaků jiné části těla.

 

Můžou k nim patřit:

 

Syndrom dráždivého tračníku

Nevysvětlitelné pálení žáhy a poruchy trávení (funkční dyspepsie)

Fibromyalgie (viz bolest)

Dysfunkce čelistního kloubu  

Atypické bolesti obličeje

Syndrom hematurie a bolesti ve stydké krajině

Chronická nevysvětlená únava (viz. únava)

Chronická pánevní bolest / Těžká bolestivá perioda

Atypická bolest na prsou

Chronická hyperventilace

 

Někdy to odráží dlouhodobou náchylnost k těmto příznakům, které se objevují a zase mizí většinou od adolescence či věku kolem 20 let.

 

Není tomu tak ale vždy. Můžete samostatně vykazovat kterýchkoli z funkčních příznaků popsaných na této stránce nebo můžete být zcela zdravý po 40 či 50 let, a až pak se u vás projeví množství dosud pro vás neznámých funkčních příznaků.

 

Může být dobré vědět, že ačkoliv chodíte za praktickým lékařem a různými specialisty se spoustou rozmanitých nesporných příznaků a „nic vám vlastně nenajdou“, nejste sám a že jde o vzorec nemoci, který je velmi dobře znám, Podívejte se na „Nálepky, Klasifikace, Označení“

pro podrobnější diskusi.

 

Syndrom dráždivého tračníku

Tento běžný problém je obvykle provázen nadýmáním nebo bolestí břicha spolu se zácpou, ale také třeba průjmem. Společně s dalšími funkčními břišními potížemi se týká třetiny až poloviny všech pacientů na gastroenterologických klinikách nemocnic. Stejně jako u funkčních neurologických příznaků nejde o příznaky vyvolané strukturálním procesem nemoci. Gastroenterologové posuzují syndrom dráždivého tračníku jako reálný problém způsobený poruchou funkce gastrointestinálního traktu. Pozornost se u tohoto stavu zaměřuje na zjišťování poruch v nervovém ovládání střev (včetně mozku).

 

Gastrointestinální odborníci definovali syndrom dráždivého tračníku jako:

 

Po nejméně tři měsíce se vracející bolesti břicha nebo nepohodlí*, které se poprvé objevily nejméně o šest měsíců dříve, provázené dvěma nebo více z níže uvedeného:

• Zlepšení při vyprázdnění, nebo

• Počátek spojený se změnou v častosti stolice, nebo

• Počátek spojený se změnou v tvaru (vzhledu) stolice

(* Nepohodlí znamená nepříjemný pocit, který není označen jako bolest)

 

Funkční dyspepsie

Jedná se o příznaky pálení žáhy nebo potíží s trávením, kdy se endoskopicky (kamerou) nebo jiným testy nepodaří zjistit nic, co by je mohlo vysvětlit. Gastrointestinální odborníci definovali funkční dyspepsii takto:

 

Trvá nejméně tři měsíce, s počátkem nejméně o šest měsíců dříve:

• Přesycenost po jídle

• Rychlé nasycení

• Epigastrická bolest

• Epigastrické pálení

• Žádný důkaz strukturální nemoci vysvětlující příznaky (včetně horní endoskopie).

 

Chronická bolest pánve / Menstruační bolesti

U žen s funkčními neurologickými příznaky je nápadně zvýšený výskyt přechozích gynekologických potíží. Mohou mezi ně patřit:

 

• Nadměrně bolestivá menstruace

• Těžký průběh menstruace

• Chronické pánevní bolesti

 

Následkem těchto příznaků dochází u pacientek s funkčními neurologickými příznaky k značně vyššímu počtu hysterektomií (odstranění dělohy) než u ostatní populace.

 

Sice tu je zřejmá souvislost s uvedenými gynekologickými problémy, není však známo, co za tím vším je. Citlivost na bolestivé příznaky a syndromy může být důležitá. Nejužitečnější poznatek v této souvislosti je, že pokud víte o předchozích gynokologických potížích a nyní se objeví funkční neurologické příznaky, nemusí se jednat o čistou shodu okolností.

 

Muži s funkčními neurologickými příznaky pravděpodobně také jsou náchylnější k obdobnému rozvinutí bolestí varlat, ovšem literatura k této otázce je mnohem skrovnější.

 

Atypická bolest na hrudi

U zhruba jedné třetiny pacientů, kteří navštíví kliniku s bolestmi hrudi, se nenajdou důkazy onemocnění koronární cévy, žaludku/jícnu nebo jiná zjištěná příčina bolesti. Jejich bolest je však přesto až příliš skutečná, může se opakovat a děsit je, neboť jim připadá, že mají příznaky anginy nebo srdečního infarktu.

 

Podobná situace bývá často označována jako„atypická bolest na hrudi“. Je to další z fukčních příznaků, který lze lépe popsat jako bolestivý syndrom zasahující hruď (viz bolest). Bolest na hrudi je alarmující. Znepokojení, v podobě akutní silné úzkosti (nazývané panika), typicky vyvolává na hrudi svíravý pocit. Pak lze snadno pochopit, jak se oba tyto stavy vzájemně zhoršují v začarovaném kruhu.

 

Je ale důležité vědět, že mnozí lidé s atypickou bolestí na hrudi nejsou do té míry úzkostní a nepropadají panice.

 

Chronická hyperventilace

Lidé, kteří chronicky hyperventilují (dýchají příliš rychle nebo zároveň i zhluboka) mohou vykazovat řadu neurologických příznaků, zahrnujících závratě, brnění, únavu nebo dušnost. Pacienti mohou následkem nadměrného dýchání vykazovat nízkou hladinu oxidu uhličitého v krevním řečišti, což fyziologicky ještě více příznaky zesílí.

 

Hyperventilace typicky bývá spíše součástí komplexu příznaků, než jejich prvotní příčinou. Léčení zaměřené na zlepšení dýchání, někdy nazývané retrénováné, může významně přispět k zlepšení dalších příznaků.

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Ostatní funkční  příznaky