Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

 

Disociativní (neepileptické) záchvaty / Výpadky vědomí

 

Uvádíme nejběžnější funkční/disociativní příznaky, s nimiž se setkáváme v neurologii

 

Disociativní záchvaty jsou někdy nazývány „neepileptické“, „psychogenní“ nebo „funkční“. Na těchto stránkách jsou popsány jako „disociativní záchvaty“.

 

Disociativní záchvaty jsou omezující, strach vyvolávající záchvaty, které se velmi podobají epilepsii. Lidé mohou zažít záchvaty třesu nebo záchvaty, při nichž prostě často i na poměrně dlouhou dobu dojde k výpadku vědomí.

 

Na rozdíl od epilepsie disociativní záchvaty nevyvolává abnormální elektrická činnost v mozku nebo jiná neurologická nemoc. Způsobuje je však přechodný problém ve fungování nervové soustavy, stav podobný transu. Lze je potenciálně léčit, jenže ne tabletami a léčení vůbec není snadné.

 

Disociativní záchvaty jsou běžné. Trpí jimi téměř polovina osob přivezených do nemocnice s podezřením na závažnou epilepsii. Mnozí pacienti s disociativními záchvaty byli v některém momentu chybně diagnostikováni jako epileptici a možná i léky proti epilepsii brali.

 

Jaké jsou jejich typické rysy?

 

Známe dva hlavní typy disociativních záchvatů:

1. S pohyby – typický pacient se zmítá právě jako při velkém epileptickém záchvatu (dříve nazývaném „grand mal“)

2. Bez pohybů – při těchto záchvatech pacienti upadnou na zem a leží bez pohybu a reakcí, často i více minut.

 

Váš lékař bude hledat specifické a typické rysy disociativních záchvatů, které jsou jiné než u epilepsie. Mezi ně patří:

 

• Dlouhé trvání záchvatů

• Povaha  abnormálních pohybů vaší hlavy a končetin, pokud k nim vůbec dojde

• Delší doba bez reakce na podnět

• Vzhled vašich očí a úst během záchvatu

• Zda jste před záchvatem zaznamenal nějaké „varování“. „Varování“ před disociativními záchvaty trvá různě dlouho. Někdy zcela chybí, ale může se protáhnout i na i několik hodin. Někdy se před záchvatem stupňují  tělesné příznaky, které vyvolávají strach, často spolu se disociativními příznaky (viz níže a stránku o „disociaci“).

• Pacienti s disociativními záchvaty často mají větší potíže popsat svoje záchvaty než pacienti s epilepsií.

Pro stanovení diagnózy disociativních záchvatů musí lékař mít zkušenosti s diagnostikou epilepsie, neboť epilepsie se objevuje v  rozmanitých podobách. Oba druhy problému můžou vypadat velmi podobně, a to i pro dobře připravené pozorovatele jako jsou zdravotníci, ošetřovatelky a dokonce i nemocniční lékaři.

 

Jak to, že mám normální testy? U disociativních záchvatů zůstávají všechny části nervové soustavy nedotčené, pouze v určitých chvílích nepracují správně. Váš lékař stanoví tuto diagnózu, až když si vyslechne, co se dělo v průběhu záchvatu, a promluví si s  lidmi, kteří záchvat sledovali.

Pacienti s disociativními záchvaty mají normální výsledky mozkových skenů a dalších testů, jako EEG nebo testů „mozkových vln“.

 

Takže si to všecko vymýšlím?

 

Odpověď zní „ne“, ale klikněte výše na „Vymýšlím si to“ pro další informace

 

Proč k nim dochází?

 

Disociativní záchvaty jsou složitý problém. Objevují se u různých lidí z různých důvodů. Příznaky často provází pocity frustrace, starostí a špatné nálady, které ovšem nejsou vlastní příčinou problému.

Rozeznáváme různé situace, při nichž může dojít k disociativnímu záchvatu. Vaše příznaky můžou spadat do jedné z následujících kategorií, nicméně rovněž se často stane, že se žádná z nich nezdá relevantní:

 

1. Náhodné – Nejvíc na těchto záchvatech mate, že často přicházejí z ničeho nic a bez varování.

 

2. Při odpočinku, když vás nic nerozptyluje. K disociativním záchvatům a stavům připomínajícím trans, které je doprovázejí, snáze dojde, když nečinně odpočíváte, například v posteli nebo na kanapi. Pokud je vaše pozornost zaměřena k něčemu jinému, pocit transu se vás jen stěží „zmocní“.

 

3. Při hyperventilaci – U některých osob může k takovým záchvatům dojít současně s mělkým a zrychleným typem dýchání nazývaným hyperventilace. Sami si třeba ani nevšimnete, že dýcháte příliš rychle, ale druhým to neunikne. Pokud hyperventilujete, může to záchvat zhoršit. Je užitečné o tom vědět, neboť vám to může usnadnit zastavit budoucí záchvaty v ranější fázi. Při záchvatu dále můžete cítit další tělesné příznaky, kupř. návaly horka, tlak na prsou a svrbění rukou. Někdy ale tyto příznaky ukazují jednoznačněji na panický záchvat.

 

4. S depersonalizací/derealizací- Tato slova popisují disociativní příznaky, které  mnozí mají současně se svými disociativními záchvaty. Většinou jde o strach vzbuzující pocit, že věci kolem vás nejsou zcela skutečné, nebo že se necítíte zcela spojen se svým tělem či pocit, že všechno je strašně vzdálené a podivné. Pokud máte tyto příznaky, je dobré vědět, co jsou a že jsou součástí k záchvatu. Mnozí, kteří nikdy předtím takové příznaky nezažili se z nich tak vyděsí, až si myslí, že možná umírají. Při těchto záchvatech můžete projít zkušeností „pobytu mimo vlastní tělo“, ale umřít na ně nemůžete. Lidé často říkají, že si uvědomovali přítomnost druhých, ale nedokázali promluvit.

Pacienti s disociativními záchvaty často pocítí krátké varování, nejméně v 50 % případů. U některých však k žádnému nedochází. Jiní dostanou varování pokaždé. Pacienti dost často zpočátku vnímají varování, které se časem stále víc zkracuje a může zcela zmizet.

Vědět o této varovné fázi, naučit se ji prodloužit a pochopit, že výpadek vědomí je možná odpovědí vašeho těla na hrozné varovné příznaky, může sehrát klíčovou roli při zvládání disociativních záchvatů.

Klikněte na Léčba pro další obecné informace a vyhledejte zvláštní stránku o léčení disociativních záchvatů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou některé užitečné odkazy na webu v angličtině

 

www.nonepilepticattacks.info jsou podrobné stránky spuštěné v únoru 2011 s informacemi o disociativních (neepiletpických) záchvatech. Stojí za přečtení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Epileptic Attack Disorder Trust (NEAD trust) je nová organizaces rostoucím rozsahem užitečných zdrojů informací pro pacienty včetně fora.

 

NEAD Scotland také nabízí pacientům užitečné informace včetně živého chat-roomu a fóra. Tato stránka klade větší důraz na psychologické faktory a trauma než mé stránky, ale máme velmi mnoho společného.

STAŽENÍ LETÁKU

Disociativní záchvaty

Disociativní záchvat

NES

Klikněte zde a podívejte se na video zobrazující disociativní záchvat (5.5MB)

 

video ukazuje ženu během natáčení EEG. Je vyzvaná, aby hyperventilovala a blikající světlo se pokouší vyvolat během natáčení záchvat.

 

 

Převzato z Benbadis -Neurology, Nov 2004; 63: 1728 - 1730

Lécba disociativních záchvatu NEADinfo NEADinfo

Non-Epileptic Attacks

 

Information about non-epileptic attacks

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Disociativní (neepileptické) záchvaty / Výpadky vědomí

Odkazy na disociativní (neepileptické) záchvaty