Hemi

Poruchy močení

Příznaky spojené s močovým měchýřem se často objevují současně s dalšími funkčními příznaky, zvláště s bolestí v zádech. Mezi nejběžnější patří:

• Časté močení (časté chození na záchod)
• Prudké nutkání k močení (muset letět na záchod)
• Občasné neudržení moči

Stejně jako u všech funkčních příznaků, je nezbytné příznaky správně zhodnotit. Příznaky související s močovým měchýřem často musí spolu s neurologem posoudit urolog a zvážit jako jejich možnou příčinu strukturální problém nebo jiné neurologické onemocnění.

Není však zcela neobvyklé, že se zjistí, že pacient trpí problémy s močením, které se nedaří vysvětlit jednoznačným onemocněním.

Vyšetření často ukazuje na stav, označovaný jako nestabilita detrusoru nebo syndrom dráždivého měchýře. Je způsoben nezvykle aktivitou svalu měchýře, která vede k potřebě častého a chvatného močení.

Tento problém je u močového měchýře ekvivalentem dráždivého střevního syndromu. Je to reálný stav, který však není vyvolán definovatelnou nemocí. Zdá se, že spíše jde o problém, který souvisí s nervovým ovládáním močového měchýře.

Možná není příliš těžké pochopit, proč se příznaky nestability detrusoru a dráždivého měchýře někdy vyskytují společně s funkčními příznaky v nohou. Funkční slabost nohou je totiž také problémem nervového ovládání.

Jedna ze situací, při nichž se běžně objevují problémy s močením bez jednoznačných projevů neurologického onemocnění, je u pacientů přijímaných do nemocnice s podezřením na vyhřezlou ploténku. Při velkých bolestech v zádech u pacientů se někdy rozvine slabost nohou, znecitlivění pánevní oblasti a příznaky měchýře, které klinicky mohou ukazovat na vyhřezlou ploténku. Může se jednat o velmi vážný stav, který vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok, aby se zabránilo poškození nervů.

Zhruba u poloviny těchto pacientů však zobrazovací metody neukáží nic, co by vysvětlovalo příznaky. Příčinou může být i jiné neurologické onemocnění, které je třeba zjistit dalšími prostředky, často se však nezjistí žádná jasná příčina. V mnoha případech se nicméně zdá, že silné bolesti v zádech samy o sobě dokáží vést k slabosti nohou, snížení citlivosti dolní části zad a problémům s močením.

Příznaky dráždivého měchýře lze často dost účinně ovlivňovat léky, které uvolňují stěnu měchýře.

Může být užitečné pochopit, že pokud trpíte příznaky nestability detrusoru/ dráždivého měchýře spolu s dalšími příznaky, jako jsou bolest v zádech a slabost nohou (a výsledky vyšetření jsou normální) můžou všechny tyto příznaky navzájem souviset.

Pokud trpíte těmito problémy, bylo by na místě vyhledat pomoc urologa.