Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Možná vám ale lékař navrhl k zlepšení příznaků medikaci.

 

Nejběžnější užívané druhy léků jsou:

 

1. Antidepresiva – jsou tu starší druhy – nazývané „tricyklické“ (patří mezi ně amitryptilin, imipramin, trazodon) a novější nazývané SSRI nebo SNRI (mezi ně patří fluoxetin, sertalin, citalopram, duloxetin a paroxetin).

 

2. „Neuropatická“  analgetika – jako amitryptilin, duloxetin, carbamazepin, gabapentin nebo pregabalim.

 

3. Prášky na spaní – jako zopiclon

 

Medikace sama o sobě jen zřídka napraví příznaky, ale může přispět k jejich utlumení, sníží bolesti, zlepší špatnou náladu a únavu a sníží starosti.

 

Funkční příznaky se dají zmírnit i bez medikace a nikdo by se neměl cítit nucen brát prášky, někdy ale pomáhají. Nikdo nebere rád pravidelně prášky, ale pokud ze svých příznaků nevíte kudy kam, můžete si položit otázku, jestli máte co ztratit ...

 

Antidepresiva ale brát nechci – nemám depresi!

 

Přehled všech studií o uplatnění léků proti depresi u pacientů s funkčními příznaky zjistil u pacientů užívajících léky třikrát větší pravděpodobnost zlepšení stavu v porovnání s těmi, kteří je nebrali.

 

Je zajímavé, že to platilo, ať už se pacienti cítili depresivní či nikoli.

 

Starší antidepresiva jako amitryptilin se používala po celá desetiletí. Ačkoliv byla vyvinuta k léčení deprese, lékaři zjistili, že se dají využít při léčbě bolesti, spánkových poruch a jiných příznaků jako podráždění močového měchýře, bez ohledu na to, zda pacient trpí depresí.

 

Pokud vás trápí opravdu ošklivé opary nebo ischias, amitryptilin může nejúčinněji ztlumit nervovou bolest (také nazývanou „neuropatická bolest“).

 

Nejsou ale antidepresiva návyková?

 

Jednou z největších a zcela pochopitelných starostí pacientů je, zda antidepresivní prášky nejsou  návykové. Často jen proto, že si pletou uklidňující léky jako valium (diazepam) a prášky na spaní (temazepam).

 

Neexistují žádné důkazy, že léky proti depresi vedou k „závislému“ stavu mysli, kdy pacient tyto léky vyžaduje nebo jich potřebuje stále větší množství, aby dosáhl stejného efektu.

 

U některých novějších léků proti depresi se můžou vzácně vyskytnout nějaké příznaky, když se přestanou užívat. Pokud k tomu dojde,  tyto příznaky z vysazení obvykle zhruba do týdne zmizí.

 

Mezi jiné prášky, které můžou vyvolat návyk, patří tabletky obsahující kodein, jako cocodamol nebo dihydrocodein.  

 

Jednou jsem si ale vzal amitryptilin a připadal jsem si jako mrtvola!

 

Pacienti s funkčními příznaky někdy vyzkoušejí tabletky jako amitryptilin a mají nepříjemný zážitek. Může to zavinit příliš vysoká počáteční dávka nebo nedostali přiměřené vysvětlení, co mají očekávat.

 

Povaha funkčních příznaků často u pacientů užívajících na příznaky léky proti depresi vyvolává, především zpočátku, více vedlejších příznaků než je obvyklé.

 

Přiměřené je očekávat některé vedlejší příznaky v prvním nebo i druhém týdnu. Může k nim patřit ospalost, nevolnost a příležitostně (podle druhu léku) jistá míra rozrušení. Po této době vedlejší efekty často opadnou.  Příznivé působení prášků může být znatelné velmi záhy, ale skutečný rozdíl se může dostavit až po 6-8 týdnech (na  terapeutické dávce).  

 

Jsem na práškách, ale nic se mnou nedělají

 

Třeba je dávka  příliš nízká, nebo jste nepočkal dost dlouho nebo na vaše příznaky nezabírají. Je těžké posoudit, jestli lék proti depresi nezabral, pokud jste ho nebral po alespoň 12 týdnů.

 

Medikace každému nepřinese úlevu.

 

Myslel jsem si, že gabapentin je na epilepsii

 

Tak jako amitryptilin je antidepresivum, které se ukázalo použitelné i v jiných případech, gabapentin je tabletka na epilepsii, u níž se zjistilo, že pomáhá při bolesti. Pregabalin se rovněž používá při obou těchto stavech.

 

Next Back

...Lidem se od funkčních příznaků uleví i bez medikace a nikoho by neměli nutit, aby bral prášky, někdy ale můžou pomáhat ...

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Medikace

Pozor: Je velmi důležitě, abyste se poradil s lékařem, dříve než začnete nebo přestanete  užívat léky.

Naše stránky nepodporují žádnou konkrétní medikaci.