Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi Next Page Treatment of Dissoc.Attacks

Vzhledem k tomu, jak jsou disociativní záchvaty běžné, skutečně zaráží, jak málo výzkumu bylo provedeno ohledně optimální léčby pacientů postižených těmito záchvaty.

 

V posledních letech však i v této oblasti došlo k jistému pokroku. Vycházíme zde z těchto výzkumů, ale také z autorových vlastních zkušeností získaných při snaze pomáhat v léčbě pacientům s disociativními záchvaty.

 

Pokud jste si je ještě nepřečetl, podívejte se na následující oddíly než přistoupíte dalšímu :

 

1.Záchvaty  

 

Je důležité vědět, že tento druh záchvatů je běžný, neznamenají, že začínáte šílet, nepovedou k vážnému tělesnému poškození a jsou potenciálně vratné i bez medikace.

 

2.  Rozumět diagnóze

 

Zásadní význam má vaše přesvědčení, že se lékař vaším případem řádně zabýval a dospěl k správné diagnóze.

 

3. Psychologie? Nejsem blázen

 

Pokud vás lékař posílá k psychologovi, můžete si říkat, proč vlastně. Přečtěte si tento oddíl, snad vám pomůže to pochopit

 

 

 

 

 

 

 

Většina pacientů s disociativními záchvaty vnímá před záchvatem varovné příznaky – ne však pokaždé a často je kratičké a trvá jen několik sekund.

 

Někteří pacienti mají takové varování, nejsou však schopni se na ně po záchvatu upamatovat. Někdy si varování všimne přítel nebo příbuzný, i když si ho pacient nevšimne.

 

 

U některých pacientů se varování nikdy nevyskytne a nikdy ho nevnímají.

 

Naučit se rozpoznat varovné příznaky, pokud to dokážete, se může stát klíčovým faktorem pro zvládání záchvatů. Během záchvatu ztrácíte vládu nad svým tělem. Cílem léčení je najít strategie, které vám pomůžou znovu ji získat.

 

Skutečně významná londýnská studie pacientů s disociativními záchvaty nedávno ukázala, jaký druh příznaků můžou mít v této varovné fázi. Autoři porovnali pacienty s disociativními záchvaty s pacienty s epileptickými záchvat. Prokázali, že příznaky bolesti na hrudi, bušení srdce, dušnost, pocení, snížená citlivost, pálivý pocit/svrbění nebo pocit „že blázním“ jsou před disociativním záchvatem u pacientů zcela běžné.

 

Jsou to všechno příznaky vyzývající k „boji nebo útěku“ při návalu adrenalinu. Objevují se také při panických záchvatech. Jsou to příznaky signalizující, že vaše nervová soustava vyhlásila stav nejvyšší pohotovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. Pacienti s disociativními záchvaty často mají příznaky naznačující, že se dostávají do stavu „nejvyšší pohotovosti“ před záchvatem. (Pramen:  John Mellers and Laura Goldstein. Ictal symptoms of avoidance behaviour and dissociation in patients with dissociative seizures. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2006;77:616-621)

 

Stejná studie také ukázala, že u pacientů s disociativními záchvaty se snáze rozvine strach vycházet z domu, nebo být někde uprostřed davu nebo odkud by nebylo snadné utéci. Často se to děje, protože pacient se bojí rozpaků a rozruchu, který by jeho záchvat mohl vyvolat.

 

Pacienti s disociativními záchvaty si také často dělají starosti kvůli možným následkům záchvatu. „Možná se po některém záchvatu už neproberu?“, „Možná skončím jako invalida, nebo nějak bez sebeovládání.“

 

Někdy je disociativní záchvat způsob, jakým se vaše tělo „zbavuje“ děsivých pocitů v průběhu varovné fáze. Neznamená to, že sám záměrně vypouštíte vědomí, ale výpadek vědomí alespoň ukončí varovné přiznaky a tak někdy dochází k tomu, že určitá forma výpadků vědomí ustálí .

 

 

 

 

 

Ano, můžete se zeptat, ale jak mi to všechno pomůže?

 

Pokud se naučíte rozeznávat varovné příznaky, dokonce i když trvají jen několik málo vteřin, časem se možná naučíte je dostatečně ovládat, abyste předešel záchvatu a zvládl situaci.

 

Více si přečtěte na další stránce

Naučit se zacházet s varovnými příznaky...

Naučit se rozpoznávat varovné příznaky...

 

Během záchvatů ztrácíte kontrolu nad svým tělem.

Cílem léčby je najít postupy ke znovuzískání kontroly...

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Léčba disociativních záchvatů