Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

 

Jak se můžete pokusit zasáhnout, když se objeví varovné příznaky

 

1. Nebuďte vystrašený! – vyvolávají ve vás takové příznaky děsivé představy?

 

Možná, že vás napadají takovéhle myšlenky:

 

„neporaním se?“

„neztrácím nad tím vládu?“

„neznemožním se

„je to epilepsie?“

„můžu při záchvatu zemřít?“

 

Na všechny tyto otázky známe odpovědi, které nejsou tak zlé, jak si myslíte.

 

„neporaním se?“.................................................. Možná, modřiny a boule jsou běžné, k vážným zraněním ale nedochází. Zčásti jste během záchvatu při vědomí, pouze si to potom nepamatujete. Toto částečné vědomí zabrání nedovolí, abyste se vážně poranil (nebo zranil druhé, třeba dítě).

 

„ztrácím nad tím vládu?“ ?" .................................Ne, sice ztrácíte dočasně vládu nad sebou, ale nezešílel jste ani jste se nezbláznil

 

„neznemožním se?“ .............................................Možná trochu, ale máte se kvůli tomu odříkat všeho, co rád děláte?

 

„je to epilepsie?“ .................................................Ne, a pokud si nejste jistý, zeptejte se lékaře.

 

„můžu při záchvatu zemřít?“ ................................Ne, to se ještě nikdy nestalo. "

 

2. Zkuste myslet na něco jiného

 

Varovné příznaky vás můžou „přepadnout“, a může být těžké myslet na něco jiného, ale stejně se o to pokuste. V těch několika málo vteřinách před záchvatem můžou tělesné pocity potlačit vaše myšlenky.

 

Pokud se dokážete zaměřit na něco jiného nebo se odpoutat, může to pomoci. Například

 

a. Počítejte pozpátku po 7 od 100 do nuly! 100, 93, 86, 79...“ nebo po čtyřech „100, 96, 92, atd.“  

b. Vezměte si časopis a pusťte se do četby

c.  Mluvte s někým.  

d. Zkuste hrát počítačovou hru na mobilu nebo jiné přístroji.

e. Zkuste si zpívat oblíbenou písničku.

 

S pomocí psychologa se tyto techniky naučíte. Rovněž pomáhají lidem překonat panické záchvaty. Panické záchvaty a disociativní záchvaty nejsou totožné. Často ale mají mnoho společného, jsou trochu jako bratranci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o panických atakách najdete na této stránce.  Podívejte se na stránku o úzkosti a a panice a také na odkaz na svépomocný materiál u panických záchvatů. Něco z toho by pro vás mohlo být důležité.

 

3. Požádejte přítomné, aby se neznepokojovali. 

 

Problémem se může stát vážné znepokojení vyvolané záchvatem v lidech kolem vás. Četba těchto stránek by jim určitě prospěla. Přesto, že se na záchvat nemůžete upamatovat, zčásti si při něm zachováte vědomí. Pokud se lidé kolem vás rozruší, váš stav se tím jen zhorší.  

 

Vaše okolí by mělo zůstat klidné, podpůrné, zajistit, abyste kolem sebe měl dost volného místa, nestrkat vám nic do úst, počkat, že se záchvat zklidní a povzbudit vás, abyste se zase probral.

 

Pak možná dokonce budete schopen pokračovat v přerušené činnosti, třeba v zaměstnání nebo ve škole.

 

Mezi známky, že v těchto technikách dosahujete pokroku, patří:

 

1.  Začnete mít varovné příznaky častěji. Když záchvaty začínají, lidé často mají více varování.. Postupně se varování můžou stále zkracovat, až zmizí docela. Někdy pacient na varování zapomene jako na součást záchvatu. Příbuzní nebo přátelé si můžou všimnout, že  zbledne nebo vypadá neobvykle unaveně. S lepší znalostí záchvatů možná lépe zaznamenáte varovnou fázi, o níž jste předtím nevěděl.

 

2. Rozpoznáte varovné příznaky a méně se jich hrozíte. Rozumění vaší diagnóze, chápání, co je disociace a co jsou příznaky „bojuj nebo uteč“, může vést k celkovému snížení vašeho znepokojení v situaci, kdy se projeví.

 

3. Varovné příznaky se prodlužují. Je to jeden z cílů léčení. Čí déle dokážete snášet varovné signály bez výpadku vědomí, tím blíže jste jejich konečnému ovládání.

 

4. Začnete se odvracet některé záchvaty. Jak se postupně naučíte odpoutat svou pozornost nebo nelekat se do té míry příznaků, možná i zjistíte, že jde jen o varovné příznak, ale ne o výpadek vědomí. Pokud to dokážete, rozhodně děláte pokroky.

 

5. Máte záchvat, během něhož vůbec neztratíte vědomí. Může to vyděsit pacienty, kteří obvykle pro celou dobu trvání záchvatu ztrácejí vědomí nebo paměť. Pokud se vám to ale přihodí, ukazuje to, že si začínáte získávat více vědomí o záchvatech a je to krok správným směrem.

 

 

 

 

 

 

Pacienty s disociativními záchvaty často velmi zaráží zdánlivě zcela náhodná povaha záchvatů.

Často skutečně jsou zcela náhodné, někdy však méně, než byste si myslel. Toto jsou nejběžnější situace, za nichž dochází k disociativním záchvatům:

 

1. Klidné vysedávání nebo polehávání, kdy nic moc neděláte. V takovém stavu odpočinku je vaše tělo mnohem náchylnější k záchvatu. Při odpočinku se váš mozek na nic nezaměřuje a nic ho nerozptyluje. Je snazší si uvědomovat tělesné pocity jako dýchání, tep srdce nebo závrať.

 

2. Uprostřed davu / na místech, odkud nelze snadno uniknout. Přestože na to vědomě nemyslí, některé  pacienty disociativní záchvat postihne spíše v situacích, kdy na sebe záchvatem mnohem více upozorní. Je mnohem nepříjemnější a trapnější být postižen záchvatem na místě, kde je mnoho didí, třeba v nákupním středisku nebo v kině, než když se to stane doma. Čím více budete myslet na možný záchvat a jeho nepřijemné následky, tím pravděpodobnější je, že k němu opravud dojde.

 

3. Záchvat spustí myšlenky a vzpomínky. Někteří pacienti s disociativními záchvat jsou si vědomi, že si své záchvaty vlastně spouští nepříjemnými myšlenkami a vzpomínkami.  

 

4. U lékaře. Pacienti často dostanou záchvat při čekání u lékaře nebo přímo v ordinaci. Hlavní příčinou snad je fakt, že předjímají nevyhnutelný rozhovor s lékařem právě o záchvatech a prostě na ně myslí. Lékaři se zase někdy domnívají, že to pacienti vzhledem k situaci na ně pouze „hrají“, a nechápou obvyklou příčinu.

 

Pokud se skutečně cítíte vystresovaný, například hádkou nebo někam velmi spěcháte, váš mozek je často příliš rozptýlený na to, aby vás přemohl záchvat.  Proto často nedochází k disociativním záchvatům, když jsou lidé opravdu v silném stresu z něčeho jiného.

 

 

 

Sesnory Grounding Treatment of Dissoc.Attacks

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Léčba disociativních záchvatů

 

 

 

 

Naučit se pracovat s varovnými příznaky

 

 

 

Nechápu ale, co moje záchvaty spouští....

...i když si na záchvat nepamatujete, část vás je během záchvatu při vědomí....

...v klidu, když nejste ničím rozptýlen, vaše tělo je mnohem citlivější k rozvoji záchvatu....