Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co je funkční třes?

 

Funkční třes je nejběžnější druh funkční poruchy hybnosti.

 

Při funkčním třesu dochází k neovladatelnému roztřesení části těla, obvykle paže či nohy. Je způsobeno chybným fungováním nervové soustavy, nikoliv  neurologickým onemocnění.

 

Funkční třes je někdy mylně pokládán za Parkinsonovu chorobu nebo za jiné příčiny třesu, např. „esenciální tremor“

 

Na rozdíl od Parkinsonovy choroby je funkční třes způsoben reverzibilním problémem ve fungování nervové soustavy.

 

Znamená to, je funkční třes se může zlepšit a někdy i zcela zmizet, neznáme však žádnou „kouzelnou léčbu“.

 

Jaké jsou příznaky funkčního třesu?

 

Třes je rytmický pohyb paže, nohy nebo jiné části těla, třeba hlavy. Funkční třes se může v průběhu dne objevit a zase zmizet. Občas jsou projevy výrazně prudké a mění se i jejich rychlost.

 

Funkční třes může zcela znemožnit jakoukoliv činnost, protože pohyby jsou neovladatelné (tj. jsou mimovolní).

 

Funkční třes často propukne zcela nečekaně a také se může stupňovat. Může se projevit po některé z následujících situací

 

1. Poranění nebo bolest končetiny. Funkční třes se může objevit jako součást komplexního regionálního bolestivého syndromu.

 

2. Po třesu způsobeném lékařským problémem, jako

    a. vedlejší účinek medikace

    b. porucha vědomí  se záškuby

    c. infekce s vysokou teplotou a třesavkou

 

3. Po silném „úleku“ nebo panickém záchvatu

 

4. Spolu s příznakem nazývaným „disociace“ (pocit „vyděleníní“, pobytu mimo místo) bez jakéhokoli průvodního pocitu strachu.

 

5. Další mírná příčina třesu, např. esenciální třes“ se rozšířila následkem funkčního třesu.

 

Jak se stanoví diagnóza?

 

Diagnózu funkčního třesu obvykle stanoví neurolog. Může to být velmi složité, neboť to vyžaduje odbornou znalost celého rejstříku třesů vyvolaných neurologickým onemocněním, z nichž mnohé jsou vzácné.

 

Uvádím několik příkladů toho, co  neurolog obvykle  sleduje, aby určil diagnózu funkčního třesu.

 

1. Třes, který přechodně mizí nebo mění rytmus, při kopírování pohybů nepostižené paže či nohy. Nazývá se to „test přejímání frekvence“  

 

2. Potíže s prováděním rytmického pohybu nepostiženou paží (či nohou)  

 

3. Období  bez třesu

 

4. Proměnlivost  frekvence  třesu (změny rychlosti třesu)

 

5. Třes, který se značně zhorší, když se někdo pokusí držet vaši paži či nohy v klidu.

 

Vymýšlím si to?

 

Odpověď zni „ne“, ale klikněte na „Vymýšlím si to“ pro další informace

 

Jak probíhá léčba? 

 

Podívejte se na stránky o léčbě na tomto webu

 

Důvěřujete diagnóze?

 

Váš pocit, že diagnóza je správná, má zásadní význam. Pokud jej nemáte, jen těžko půjde použít zde navržené rehabilitační techniky.

 

Pokud si myslíte, že netrpíte funkčním třesem, měl byste se podívat, na jakém základě byla diagnóza stanovena. Měl byste vykazovat některé z výše uvedených klinických příznaků. Pokud tomu tak je, proč odmítáte stanovenou diagnózu?

 

Nemusí vás stresovat, že máte funkční třes. Funkční třes je vlastně nejnápadnější, když jsou lidé uvolnění nebo ani na nic zvláštního nemyslí. Třeba diagnózu odmítáte, protože lékař zmínil možnou „souvislost se stresem“? – v takovém případě mohlo dojít k nedorozumění. Jak víme, u mnoha pacientů s funkčním třesem stres příznaky vyvolává, ale u mnoha jiných ne. Pro diagnózu není podstatné, jestli jste byl ve stresu nebo ne.

 

Specifické fyzioterapeutické techniky

(s poděkováním Glennovi Nielsenovi, fyzioterapeutovi na londýnském Institute of Neurology)

 

Všechny z nich je třeba používat opakovaně a u mnohých se bude zdát nemožné nebo obtížné s nimi vůbec začít. Zkoušíte zlomit „návyk“ ve svém mozku, což není snadné.

 

1.Pokuste se úmyslně roztřást „nad“  míru stávajícího třesu, třeba při táhlém pohybu paže, jako dirigent orchestru. Potom pohyb měňte, aby byl a pomalejší a směřoval více do šířky a postupně až zpět do klidové polohy. Přerušil se přitom na krátkou chvilku váš funkční třes? Procvičujte to, ať zjistíte, zda vám to pomáhá lépe ovládat pohyby.

 

2. Vyzkoušejte, zda můžete "narušit" rytmus funkčního třesu rytmickými pohyby vaší „dobré“ paže nebo nohy. Požádejte přítele, ať předvede poklepávání rukou či nohou, které máte napodobit. Přítel by měl začít v pravidelném rytmu, ale postupně  zrychlovat a zpomalovat, což pro vás bude těžší následovat. Pokud se rytmus funkčního třesu změní v závislosti na tomto „vnějším“ rytmu, uvidíte, zda lze vnější rytmus zpomalit až k úplnému zastavení

 

Pro lepší představu se podívejte na videa lékařů provádějících test přejímání frekvence  při diagnóze funkčního třesu

 

Zde odkazy k videím z článku

Roper et al. How to use the entrainment test in the diagnosis of functional tremor. Pract Neurol 2013;13:396-398

 

video o funkčním třesu 1

video funkčním třesu 2

 

3. Naučte se stahovat a uvolňovat svaly. Funkční třes se často objevuje, protože osoba současně stahuje všechny svaly v paži či noze. Osvojit si techniku nazývanou „postupné svalové uvolnění“ vám může vrátit lepší ovládání stahování svalů

 

4. Při pokusech o tato cvičení se sledujte v zrcadle. Může to vašemu mozku pomoci naučit se, kde dělá chyby

 

5. Pokud se vám noha nepřestává „třepat“, když sedíte, nacvičte si držení dolní části nohy naplocho u podlahy, jak nejdéle to vydržíte. Můžete si připadat divně, ale připomínáte tím svému mozku, že to je normální pozice. Můžete také zkusit poklepávat vaší "normální" nohou- ideálně tak, že budete napodobovat někoho, kdo pro vás bude rytmus a pohyby obměnovat. Sedět různými způsoby na židli a přesouvání váhy může rovněž pomoci.

 

Další léčebné postupy

 

Další informace o specifických formách léčby, které pro vás můžou být důležité, nejdete na stránkách o léčbě  

 

Funkční třes může u některých pacientů být výrazně spojen s úzkostí

 

Pocity úzkosti spojené s třesem, obava, co si lidé o mně pomyslí? Roztřesu se po celém těle? Bude to trapné? Jde jen o úzkostné pocity

 

Mnohé z pacientů s funkčním třesem úzkost netrápí, pokud ji ale cítíte, měl byste vyhledat odbornou léčbu zaměřenou na zvládání přehnaných starostí. Někdy to může pomoci.

 

Někteří pacienti uvádějí, že epizody třesu se objevují, aby je „zbavily“ nahromaděných, těžko popsatelných, příznaků napětí a závratě. Nechtějí, aby k třesu došlo, uznávají však, že když se dostaví (pokud k němu dojde jako k „epizodě“), vnímají to jako úlevu. Platí-li to i pro vás, možná byste si o tom měl promluvit se svým odborným lékařem.

 

Hypnóza

 

Pod hypnózou se třes může zmírnit. Třeba byste se dokázal naučit autohypnóze a praktikovat ji doma.

 

 

 

LETÁK KE STAŽENÍ

Funkcní abnormální pohyby

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční třes

Funkcni tres 1

Klikněte níže, abyste se podíval/a na videa pacientů s funkčním třesem, kteří jsou vyšetřování pomocí testu přejímání frekvence.

 

Toto je odkaz na videa z článku:

 

Roper et al. Jak používat test přejímání frekvence v diagnóze funkčního třesu. Pract Neurol 2013;13:396-398

Funkčcní tres 2 tremor