Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co jsou funkční poruchy chůze?

 

Funkční porucha hybnosti spočívá v abnormálním pohybu nebo poloze části těla vyvolaných chybným fungováním nervové soustavy (nikoliv však skrytým neurologickým onemocněním).

 

Součástí funkční poruchy může být řada problémů s chůzí. Stejně jako u všech funkčních poruch, není takový způsob chůze záměrný. Pohyb a chůze jsou mimovolné.

 

Uvedeme nejběžnější z těchto poruch

 

1.„Tahání nohy“ a její funkční slabost

Jednou z nejběžnějších z těchto funkčních poruch je chůze, při níž pacient trpí funkční slabostí jedné nohy a „tahá ji za sebou“. Více o funkční slabosti nohou zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé s tímto druhem slabosti nohy vnímají, že se noha vleče po zemi. Někdy to nevypadá tak dramaticky. Kotník je často natočen dovnitř či ven, jako na tomto obrázku. Někteří cítí, jak jejich noha vázne na zemi, jako by ji zadržoval magnet.

 

2. Náhlé podlomení kolene.

Typické je spojení s pocitem funkční slabosti v jedné noze nebo i v obou. Někdy, podlomí-li se obě kolena zároveň, to vede k „náhlému pádu“, je však důležité rozpoznat i jiné možné příčiny, jako třeba problémy s kolenem.

 

3. Krátké pomalé krůčky („chůze po ledě). 

Obvykle se jedná o nejistou chůzi, kdy pacient dělá drobné krůčky, téměř jako kdyby „chodil po ledě“. Nohy jsou dost strnulé a dost rozkročené. Pacienti si často na takový způsob chůze zvyknou, protože už někdy předtím upadli a obávají se, že se jim to znovu přihodí.

 

4. Kolébavá chůze. 

Typ chůze, při němž se pacient kývá ze strany na stranu, zvláště v horní částí těla, a nohama se snaží pohyby vyrovnávat. Pacient působí,  jako kdyby měl upadnout, ale pak se dokáže včas udržet.

 

5. Hyperkinetická chůze.

Funkční poruchy chůze často můžou vyvolat velmi dramatické, přehnané pohyby paží, trupu či nohou. U některých pacientů se zvláště projeví při chůzi.

 

6. Přikrčená chůze.

Jde o vzácnou formu funkční poruchy chůze, kdy pacient vypadá, jako kdyby se krčil. Často je spojená se strachem z pádu.

 

Funkční porucha stoje

 

Jde o problém nazývaný astázie. Znamená, že pacient má potíže se stojem, ale stále ještě dokáže chodit normálně. Lze ji diagnostikovat zjištěním, zda problémy při stání zmizí, pokud je jeho pozornost odpoutána (např. hrou na telefonu  nebo hádáním čísel, která jim píšete na záda).

 

Jak se stanoví diagnóza?

 

Diagnózu funkční poruchy chůze obvykle stanoví neurolog. Může to být obtížné, neboť to vyžaduje odbornou znalost celé škály poruch hybnosti způsobených neurologickým onemocněním, z nichž mnohé jsou nezvyklé nebo dokonce bizarní.

 

Neurolog by při stanovení diagnózy funkční poruchy měl postupovat zvlášť opatrně. Víme z různých studií, že porucha chůze je častěji chybně diagnostikována jako funkční, než je tomu u jiných funkčních poruch.

 

Neznamená to však, že diagnózu nelze stanovit.

 

Mezi rysy, které při diagnóze pomáhají, patří:

 

1. Důkaz pozitivních znaků funkčního třesu nebo funkční slabosti končetiny při vyšetření

2. Časté úkroky stranou a „nehospodárná“ chůze (taková, která vyžaduje mnohem více energie než normální chůze)

3. Chůze se zlepší při pohybu pozpátku.

4. Chůze se zlepší při změně rytmu či rychlosti.

5. Chůze se zlepší při poslechu hudby.

 

Vymýšlím si to?

 

Odpověď zni „ne“, ale klikněte na „Vymýšlím si to“ pro další informace

 

Léčba funkční poruchy chůze

 

Fyzioterapie provedená někým, kdo rozumí funkčním neurologickým poruchám je nejdůležitější částí léčby.

 

Některé formy pomoci můžou vypadat trochu bláznivě, když je vidíte napsané. Všechny však mají mozku znovu pomoci k „automatickému“ pohybu v situaci, kdy se „pokazil“ normální vzorec pohybu.

 

Dobře to ukazuje, proč je důležité důvěřovat diagnóze, aby léčba pomáhala. Pokud byste si myslel, že nikdo neví, co vám je, dalo by se pochopit, proč váháte s vyzkoušením níže sepsaných postupů.

 

1.Zkuste si při chůzi  broukat melodii nebo zpívat písničku (třeba jen pro sebe, když to jinak nejde!) Usnadní to chůzi?

 

2. Když cítíte při chůzi potíže, zkuste jít pozpátku. Chůze pozpátku má v mozku jiný „program“ a možná vás překvapí zjištění, že je to snazší než jít dopředu.

 

3. Běh. Pro pacienty, kteří to dokážou, někdy lehký klus usnadní pohyb. Je to trochu jako u koktavého člověka, který má problém s mluvením, ale dokáže normálně zpívat.

 

4. Chcete-li se pustit do chůze a nejde to, zkuste klidně stát a po dobu několika sekund přenášejte váhu z jedné strany na druhou.

 

LETÁK KE STAŽENÍ

Funkcní abnormální pohyby

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční poruchy chůze

Legdrag1 Legdrag2