Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co je to funkční dystonie?

 

Pacienti s funkční dystonií mají „zkroucené prsty“ nebo „sevřenou ruku“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým běžným problémem při funkční dystonii je dovnitř stočený kotník, který někdy směřuje dolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pacienta je těžké nebo zcela nemožné tuto abnormální polohu změnit, takže tato porucha se někdy nazývá “fixovaná dystonie“.

 

Video ukazuje, do jaké míry se poloha dokáže „zafixovat“

 

 

 

 

 

 

 

Může se jednat o občasný, vracející se problém (křeč), nebo se může projevovat spíše chronicky (obvykle je to nazýváno fixní/funkční dystonie).

 

Co se pokazilo při funkční dystonii?

 

Každý člověk má ve svém mozku „mapu“ svého těla a končetin.

 

Při funkční dystonii se obecně míní, že je tato „mapa“ v mozku z různých důvodů narušena. Mozek si myslí, že poloha„zkroucené“ ruky nebo „otočeného kotníku“ je normální, vy ovšem víte, že to tak není.

 

Zdá se, že tělesné úrazy, slabost končetiny a nepohyblivost jsou věci, které můžou v mozku deformovat mapu.

 

Léčbu čeká těžký úkol pokusit se „přeškolit mozek“, aby se naučil, jak by měla vypadat „normální mapa“ končetiny.

 

Překryv s komplexním regionálním bolestivým syndromem

 

Překrývá se stavem nazývaným komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). O něm si můžete přečíst na zvláštní stránce.

 

Při KRPS se u pacienta v končetině rozvine bolest, která nezmizí, a dokonce se někdy i dlouho po vyléčení úrazu zhorší. Funkční dystonie je jednou z komplikací KRBS.

 

U pacientů trpících funkční dystonií je bolest běžná. Porucha se ale také může projevit bez bolesti.

 

Jak se stanoví diagnóza?

 

Diagnózu funkční dystonie by měl stanovit lékař obeznámený s jejími různými možnými příčinami.

 

Funkční dystonie se často objeví zcela náhle, ale také se může projevit postupně. Může vyplynout z jedné z následujících situací:

 

1. Tělesný úraz postihující končetinu nebo bolest končetiny. Jak jsme uvedli výše, funkční dystonie se může objevit jako součást komplexního regionálního bolestivého syndromu.

2. Po delším období bez pohybu, zvláště ve spojení s funkční slabostí končetiny.

3. Jiná skrytá vlastní příčina dystonie, kterou funkční dystonie ještě „posílí“.

 

Projev nového náběhu dystonie u dospělých, podobný obrázkům nahoře, zejména když jej provází další funkční neurologické příznaky a zvláště pokud se objeví relativně náhle, by silně naznačoval, že se jedná o funkční dystonii.

 

Jak se liší od jiných druhů dystonie?

 

Dystonie je neurologický termín pro abnormální a vytrvalé stažení svalů, které vyvolá změnu polohy dané části těla.

 

Je mnoho druhů dystonie, včetně písařské křeče, cervikální dystonie (někdy nazývané tortikolis) a generalizované dystonie. Dystonie se také může vyskytnout u mnoha neurologických onemocnění.

 

Některé z těchto druhů dystonie, např. písařská křeč, nejsou spojeny s onemocněním mozku, proč tedy nejsou klasifikovány jako funkční poruchy?

 

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že funkční poruchy jsou skutečné a zahrnují chybu ve fungování mozku.

 

Funkční poruchy však charakterizuje jejich značná potenciální reverzibilita. Dokonce i zjevně fixovaná funkční dystonie se někdy pod hypnózou nebo díky fyzioterapii může zlepšit, zatímco jiné formy dystonie jen zřídka na takový typ léčby reagují.

 

U pacientů s písařskou křečí se navíc neprojevuje sklon k dalším funkčním příznakům a poruchám popsaným na této stránce, kdežto pro pacienty s funkční dystonií jsou typické.

 

Nelze však popřít, že funkční dystonie je dobrý příklad, jak těžké a možná někdy až zavádějící je rozdělovat problémy na ty, u nichž jde o „nemoc“, a ty, kde o ni nejde.

 

Vymýšlím si to?

 

Odpověď zni „ne“, ale klikněte na „Vymýšlím si to“ pro další informace

 

Jak probíhá léčba?

 

Podívejte se do stránek o léčbě na tomto webu

 

Důvěřujete diagnóze?

 

Váš pocit, že diagnóza je správná, má zásadní význam. Pokud jej nemáte, jen těžko půjde uplatnit zde navržené rehabilitační techniky.

 

Pokud si nemyslíte, že trpíte funkční dystonií, měl byste se podívat, na jakém základě byla diagnóza stanovena. Měl byste vykazovat některé z výše uvedených klinických příznaků. Pokud tomu tak je, proč odmítáte stanovenou diagnózu?

 

Nemusí vás stresovat, že máte funkční dystonii. Funkční dystonie je vlastně nejnápadnější, když jsou lidé uvolnění nebo vlastně ani na nic zvláštního nemyslí. Možná diagnózu odmítáte, protože lékař zmínil možnou „souvislost se stresem“? – v takovém případě mohlo dojít k nedorozumění. Jak víme, stres u mnoha pacientů s funkční dystonií příznaky vyvolává, ale u mnoha jiných ne. Pro diagnózu není podstatné, jestli jste byl vystresovaný nebo ne.

 

Speciální fyzioterapeutické techniky

Neustále se učíme, jaké speciální techniky jsou při funkční dystonii nejúčinnější.

 

Obecně je důležité snažit se postiženou končetinou pohybovat, i když to někdy vzhledem k fixaci není možné.

 

Něco z dále uvedeného by mohlo pomáhat:

 

1. Střídat polohu vsedě a vestoje.

 

2. Snížit citlivost končetiny pomocí technik osvojených při komplexním regionálním bolestivém syndromu.

 

3. Dívat se do zrcadla a nabídnout mozku zpětnou vazbu, že končetina se nenachází ve správné poloze. Někteří pacienti například sdělují, že mají pocit,  jako kdyby spodní část nohy byla rovně, ačkoliv ve skutečnosti je stočená.

 

4. Použijte zrcadla, abyste svůj mozek „oklamal“ a přiměl k myšlence, že abnormální noha či ruka jsou normální. Stejná technika se používá u pacientů s bolestí fantomové končetiny a také u KRBS.

 

5. Představujte  si svou nohu nebo ruku opět v normální poloze.

 

Další léčba

 

Podívejte se na stránky o léčbě, kde najdete více o speciálních léčebných postupech, které by vám mohly pomoci.

 

 

 

 

LETÁK KE STAŽENÍ

Funkcní abnormální pohyby Foot bent - small Clenched fist - smal Carpopedal spasm - crop

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Funkční dystonie

twistintale fixní dystonie