Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Co jsou disociativní příznaky

 

Disociativní příznaky se běžně objevují společně s ostatním funkčními příznaky popsanými na těchto stránkách. Může být velmi užitečné je identifikovat a rozumět jim, jak kvůli pochopení povahy vašich vlastních příznaků, tak proto, abyste znovu dokázali lépe ovládat své tělo.

 

Disociativní příznaky zahrnují:

 

Depersonalizaci–pocit, že vaše tělo k vám zcela nepatří nebo je od vás odpojené

 

Derealizaci – pocit, že jste odpojeni od světa kolem vás nebo úplně „mimo“.

 

Pro podrobnější popis disociativních příznaků si naproti můžete stáhnout článek z neurologického časopisu.

 

Uvádíme několik způsobů, jak lidé popisují depersonalizaci a derealizaci

 

Depersonalizace

 

Běžně: „Cítil jsem se jako cizí/ divný“, „Cítil jsem se, jako kdybych odplouval,“ „Cítil jsem se, jako kdybych neměl tělo/ odtažitý/ odpoutaný/ daleko od sebe sama“, „daleko od všeho,“ „na místě, které je jenom moje, sám,“ „jako kdybych tam byl, ale vlastně tam nebyl,“ „Všecko jsem viděl a slyšel, ale nemohl jsem odpovědět.“  

 

Méně běžně: „jako loutka,“ „jako robot,“ „jako kdybych hrál roli,“ „nemohl jsem cítit žádnou bolest,“ „jako kdybych byl z lepenky,“ „cítil jsem se jako hlava naražená na tělo,“ „jako divák, který se na sebe dívá v televizi,“ „Jako kdybych pobýval mimo své tělo,“ „ruce a nohy jsem vnímal jako menší / větší,“ „když jsem se něčeho dotkl, neměl jsem pocit, jako kdybych se toho dotýkal já sám.“

 

Derealizace

 

„Všecko kolem mi připadalo neskutečné / strašně daleko,“ „připadal jsem si mimo“, „ jako kdybych na svět koukal přes závoj nebo sklo,“ „cítil jsem se odříznutý nebo daleko od bezprostředního okolí,“ „předměty mi připadaly zmenšené, ploché, snové, jako z lepenky, umělé, nepevné.“

 

K čemu je dobré znát disociativní příznaky?

 

Tyto příznaky se objevují ve všemožných situacích. Většina lidí je do jisté míry zažila při chřipce nebo po výrazné spánkové deprivaci.

 

Pochopit, co jsou disociativní příznaky, že mají své označení a neznamenají, že „začínáte šílet“ často může pomoci lidem s funkčními příznaky, u kterých se tyto příznaky objevují jako součást jejich nemoci.

 

Strach a úzkost můžou disociativní příznaky posílit, naopak pokud je lépe znáte, můžou příznaky samy ztratit na intenzitě.

 

Zážitek částečné odtrženosti od vlastního těla vám také třeba pomůže pochopit, proč vám jindy jedna strana vašeho těla připadá odpojená nebo slabá.

 

Proto je funkční slabost někdy nazývána „disociativní motorická porucha“ a důvod proč také  používáme označení „disociativní záchvaty“.

 

More Information

 

Pro podrobnější popis disociativních příznaků si  zde  můžete stáhnout článek z neurologického časopisu.

 

Další informace o depersonalizaci najdete na následujících odkazech:

Wikipedia – ne vždy zcela spolehlivá, ale stránka ze září 2008 je velmi užitečná

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Depersonalization_disorder

 

“Depersonalisation Research Unit” v Londýně

 

http://www.iop.kcl.ac.uk/departments/?locator=911

 

ČLÁNEK KE STAŽENÍ

Disociace Stone - Dissociation_Page_1

Stone. Practical Neurology 2006;6:308-313; doi:10.1136/jnnp.2006.101287 by permission of BMJ publications

Disociativní příznaky - "cítit se mimo"

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty