Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Při komplexním regionálním bolestivém syndromu jde o bolest jedné nebo více končetin, která se objevuje za různých situací, především ale po tělesném poranění včetně spálenin. Nastartovat je ovšem můžou i další příčiny, včetně menších problémů s vazivem jako syndrom karpálního tunelu.

 

Pro komplexní regionální bolestivý syndrom se někdejší označení reflexní sympatická dystrofie už nepoužívá, neboť je známo, že při tomto stavu nedochází pouze k porušení sympatického nervového systému.

 

Ke komplexnímu regionálnímu bolestivému syndromu prvního typu dochází bez jakéhokoliv poranění nervu. Druhý typ je definován jako tentýž syndrom u pacienta, který utrpěl poranění nervu.

 

Mezinárodní asociace pro zkoumání bolesti definovala komplexní regionální bolestivý syndrom prvního typu  následovně (viz. níže objasnění terminologie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U některých lidí se bolest v končetině rozvine bez větších otoků nebo změny barvy, a diskuse, zda se jedná o komplexní regionální bolestivý syndrom či nikoli, dosud není uzavřená. Pokud nejde o komplexní regionální bolestivý syndrom, pak trpí něčím velmi podobným, co si pravděpodobně žádá i podobný způsob léčení.

 

Komplexní regionální bolestivý syndrom je složitá záležitost, kterou na této stránce nemůžeme podat vyčerpávajícím způsobem. Pro přiblížení celkového rámce včetně diskuse o různých nevyřešených aspektech navrhuji, abyste si stáhl/a výše uvedený článek.

 

 

Někteří čtenáři těchto stránek se podiví, co pohledává komplexní regionální bolestivý syndrom na webu pro pacienty s funkčními příznaky. Je to proto, že se jedná o:

 

1. Reálný neurologický stav, kvůli němuž je pacient uznán invalidou, bez jednoznačně stanovitelné strukturální nemoci.

 

2. Mnoho pacientů trpících komplexním regionálním bolestivým syndromem má pozměněné čití (jež vykazuje podobnosti se senzorickými funkčními příznaky a nelze je vysvětlit na základě onemocnění)

 

3. Pacienti s komplexním regionálním bolestivým syndromem obvykle pociťují slabost v končetině, často na způsob disociace. Pacienti tak například mají dojem, že necítí končetinu jako vlastní tolik, jak by měli. Vyšetření zjistí, že slabost je klinicky nerozlišitelná od funkční slabosti. U pacientů s komplexním regionálním bolestivým syndromem se příležitostně rozvine porucha hybnosti, nejběžněji fixní dystonie. Fixní dystonie často souvisí s menším zraněním.

 

4. U některých pacientů může nehybnost a vyhýbání se pohybu být jedním z nejdůležitějších faktorů, které prodlužují přítomnost komplexního regionálního bolestivého syndromu. Vzhledem k intenzitě bolestí provázejících tento syndrom to nepřekvapuje. Může se však stát, že čím méně někdo pohybuje končetinou, tím bolestivější je, což zase snižuje pravděpodobnost, že se pokusí s ní pohnout atd. atd.

 

Více o tom najdete na stránce věnované bolesti a fyzioterapii.

 

U pacientů s komplexním regionálním bolestivým syndromem dochází k nesporným biologickým změnám, které se ovšem také projevují u pacientů s jinými funkčními příznaky, a možná tyto změny mají navzájem mnohem více společného, než se dosud soudilo.

 

Existuje řada potenciálních léků a intervencí, nicméně zatím se zdá být hlavní narůstající aktivita.

Definice komplexního regionálního bolestivého syndromu: Syndrom, který se rozvine po škodlivé události, nezůstane omezený na distribuci jen jednoho periferního nervu a zjevně je nepřiměřený události, která jej vyvolala. V postiženém místě je přítomen zjevný otok, změnami v prokrvení kůže, abnormální  sudomotorická aktivita v bolestivé oblasti, alodynie či hyperalgezie. 

 

Diagnostická kritéria (2-4 musí být splněna):

 

1. Přítomnost vstupní poškozující události nebo příčina znehybnění

 

2. Přetrvávání  bolesti, alodynie nebo hyperalgezie, kdy bolest je nepřiměřená jakémukoliv vyvolávajícímu podnětu

 

3.V určitém momentu přítomnost otoku, změn v prokrvení kůže nebo abnormálni sudomotorická aktivita v bolestivé oblasti

 

4. Tuto diagnózu vylučuje přítomností jiné příčinu, která by vysvětlovala takový stupeň bolesti a dysfunkce

 

 

Terminologie:

Edém – otok

Sudomotorická aktivita – obvykle odkazuje k změně zbarvení nebo prokrvení kůže

Alodynie – popisuje bolestivou odpověď na nebolestivý podnět. Např. lehký otěr pokožky o ložní prádlo je bolestivý

Hyperalgezie – zvýšená citlivost na podněty, které jsou normálně bolestivé

Complex Regional Pain Article

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Komplexní regionální bolest