Functional and Dissociative Neurological Symptoms : a patient's guide - Czech

 

Hemi

Příliš málo víme o tom, jaké jsou nejlepší způsoby léčby pacientů s funkčními poruchami hybnosti jako je třes a svalové stahy.

 

Tento oddíl se zakládá především na autorových osobních zkušenostech z pokusů pomáhat pacientům s funkčními poruchami hybnosti.

 

Dříve, než budete pokračovat v četbě, se podívejte na tyto oddíly:

 

1. Třes, svalové stahy a problémy s chůzí

 

Je důležité vědět, že jde o běžné příznaky, neznamenají, „že blázníte“ nebo „ztrácíte sebevládu“ a i bez medikace jsou potenciálně reverzibilní.

 

2.  Porozumět diagnóze

 

Pocit, že lékař řádně prozkoumal vás případ a dospěl k správné diagnóze je zcela zásadní.

 

3.Fyzioteapie a cvičení

 

Vysvětluje některé základní principy rehabilitace a cvičení při funkčních příznacích, včetně slabosti, bolesti a únavy.

 

4. Psychologa? Nejsem blázen

 

Možná si říkáte, proč vás lékař posílá k psychologovi nebo psychiatrovi. Četba tohoto oddílu vám pomůže to pochopit.

 

 

 

 

 

 

 

Stále se dozvídáme více o druzích léčby, které nejlépe pomáhají pacientů s funkční slabostí.

 

Rozumět tomu

 

Dokáže překvapit, jak velký vliv může mít jasné a srozumitelné vysvětlení k příznaku. Často pacienti s funkčními poruchami hybnosti strávili měsíce nebo i roky bez diagnózy (nebo někdy s alternativní diagnózou jako Parkinsonova nemoc).

 

U příznaku jako je funkční porucha hybnosti může trvat dlouho, než ho správně pochopíte. Pro pacienty, kteří se začínají cítit lépe, to má zřejmě velký význam.

 

Vidět, jak to zapadá do všech vašich dalších příznaků, také může být důležitou součástí porozumění. Může to pomoci pochopit, že vaše slabost je jen další příznak mezi mnoha jinými (obvykle bolest, únava a poruchy spánku) a že máte jednu nemoc s mnoha příznaky, nikoli mnoho příznaků vyvolaných různými nemocemi.

 

Pravděpodobně právě z tohoto důvodu některé z forem léčby, které se projevily jako účinné u pacientů s chronickým únavovým syndromem a chronickou bolestí, také pomáhají pacientům s funkčními poruchami hybnosti.

 

Patří k nim

 

1. Odstupňované cvičení / fyzioterapie  

 

2. Kognitivní behaviorální terapie

 

3. Medikace tlumící bolest a podporující spánek 

 

 

Specifické otázky související s funkčními poruchami hybnosti

 

Občasné poruchy hybnosti

 

Někteří pacienti s třesem prožívají „krátké záchvaty třesu“, kterým můžou předcházet disociativní příznaky. Sice u nich nedochází k výpadkům vědomí, ale rady ohledně léčení a zvládání způsobů, jak předcházet záchvatům, můžou být podobné jako u disociativních záchvatů. Podívejte se na dvě stránky o léčbě disociativních záchvatů a ověřte si, zda z toho něco je použitelné pro vás.

 

Nezapomínejte, jak je to proměnlivé

 

Proměnlivost je společným rysem mnoha funkčních příznaků. Vlastně je to jeden z důvodů, proč diagnóza funkčních příznaků dává smysl. Kdyby nervová soustava utrpěla strukturální poškození, příznak by mohl mírně kolísat, ale nikdy tak dramaticky jako to dokáže u funkčních poruch hybnosti.

 

Závažnost funkčních poruch hybnosti se  může měnit z několika důvodů:

 

1. V momentech zvýšené únavy 

 

2. V momentech větší bolesti  

 

3. Když vědomě myslíte na pohyb

 

Poslední důvod stojí za zamyšlení. Snad jste si všimli, že čím větší pozornost věnujete svým pohybům, tím je to horší.

 

Vynasnažte se na pohyb nemyslet. Nezapomínejte, že se snažíte při funkční poruše hybnosti znovu získat vládu nad končetinou, kterou nemusíte úplně cítit jako „vlastní“.

 

Pacienti někdy říkají, že jejich třes nebo abnormální poloha jim připadají „přirozené“, zatímco končetinu v normální poloze nebo v klidu tak nevnímají.

 

Může jim to  připadat „přirozeně“, ale není tomu tak. Potřebujete si vycvičit mozek tak, abyste normální polohu znovu začal cítit jako přirozenou.

 

Přečtěte si Anin příběh na stránce Případů jako příklad

 

Vyzkoušejte tyto specifické postupy, abyste zjistil, jestli vám můžou pomoci s pohybem.

 

Můžou být zvlášť užitečně, když se pohyb zhoršuje při chůzi:

 

1. Zkuste si při chůzi broukat melodii nebo zpívat píseň (třeba jen v hlavě, když to jinak nejde!). Ulehčilo vám to chůzi?

 

2. Máte-li potíže s chůzí, zkuste jít pozpátku. Chůze pozpátku má v mozku jiný „program“  a možná vás zaskočí, když zjistíte, že je to lehčí než jít dopředu.

 

3. Běh. U pacientů, kteří to dokážou, lehký klus někdy usnadní pohyby. Je to trochu jako u koktavého člověka, který má problémy s mluvením, ale zpívat může normálně.

 

Jiné formy léčby

 

Třeba by stálo za to, vyzkoušet hypnózu. V hypnóze se často může do končetiny s fixní dystonií vrátit normální pohyb.  Může dojít k zlepšení třesu a možná se dokážete naučit sebehypnóze a pak cvičit i doma.  

 

Pacientům s fixovanou dystonií  příležitostně může prospět utlumení s celkovou anestezií. Umožní totiž prohlídku všech kontraktur. Při správném postupu se tak můžou povzbudit normální pohyby, jaké pacient po delší dobu nezažil. Měl by to ovšem provádět pouze lékař, který má s touto technikou zkušenosti. Není to „všelék“ na fixní dystonii.

Foot bent2 - small Clenched fist - smal

Funkční a disociativní neurologické symptomy: průvodce pro pacienty

Léčba třesu a svalových stahů

 

 

 

 

 

Naučit se překonávat funkční poruchy hybnosti...